DK Nyt

Fyring af socialrådgiver i fleksjob kostede ni måneders løn

Kommunen ville ikke godkende, at en fleksjobber fordelte otte ud af 12 timers ugentligt arbejde på to hjemmearbejdsdage, men kunne ikke bevise, at det ville blive et stort problem.

En kommune, der afskedigede en socialrådgiver i fleksjob, har fået en sag imod sig i Ligebehandlingsnævnet, der fandt afskedigelsen lovstridig og takserede en godtgøresle til ni måneders løn, lyder det i en afgørelse fra nævnet.

Socialrådgiveren, der lider af dårlig lungefunktion og problemer med bevægeapparatet, blev i 2006 ansat i en fleksjobstilling på 18 timer om ugen. I 2016 blev hendes arbejdstid sat ned til 12 timer om ugen.

I 2017 og 2018 gennemgik hun smertelindrende operationer i henholdsvis ryg og knæ, hvorefter hun var sygemeldt i to perioder. Hun blev afskediget i november 2018 med henvisning til omfattende sygefravær og usikker prognose for bedring.

I ti år måtte hun godt

Forinden havde socialrådgiveren meddelt, at hun ikke kunne arbejde 12 timer om ugen, hvis ikke de otte timer blev fordelt på to hjemmearbejdsdage. Indtil 2017 havde hun i ti år haft mulighed for at tilrettelægge sin arbejdstid med hjemmearbejde under hensyntagen til hendes helbred.

Blandt andet på den baggrund vurderede nævnet, at kommunen ikke havde bevist, at det ville have udgjort en uforholdsmæssig stor byrde fortsat at tilbyde muligheden for hjemmearbejde som relevant skåneforanstaltning.

Socialrådgiveren fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/fyring-af-socialraadgiver-i-fleksjob-kostede-ni-maaneders-loen