DK Nyt
Frikommuneforsøg med skoler i Vejle

Frikommuneforsøg med skoler i Vejle

Får grønt lys fra Ministeriet for Børn og Undervisning til en række skoleudviklingsprojekter under frikommuneforsøget

Udviklings-tiltagene bliver en del af Vejle Kommunes store skoleudviklingsprojekt, Skolen i Bevægelse. De drejer sig konkret om:

  • Aldersintegration, kontaktlærerordning og holddannelse.
  • Mulighed for at 6. årgang undervises i fag som almindeligvis først bliver aktuelle på 7. årgang.
  • Erstatning af faget idræt med fysisk aktivitet i moduler af 20 minutter om dagen og i forlængelse heraf at undlade idrætsudtalelsen i 9. klasse.
  • At kvalificere elevplanerne så de i højere grad end tidligere tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af eleven.

Tiltagene udføres på forskellige skoler med fokus på forskellige områder, oplyser kommunen.

Formand for børne- og ungeudvalget, Dan Skjerning (S), er glad for ministeriets beslutninger.

- Det betyder meget, at ministeriet støtter op om udviklingen af vores undervisning og af vores skole.

- I den forbindelse er det afgørende at projekterne følges tæt, så vi sikrer, at vi får de bedste ting med som god erfaring med, hvordan fremtidens skole kan indrettes. Det er for børnenes bedste, at vi gennemfører disse tiltag. Det er for at ruste dem til videnssamfundet, hvor der er plads til alle,  siger udvalgsformanden.

Også B&U-direktør, Claus Svold, har med tilfredshed noteret sig ministeriets beslutning.

- Jeg er sådan set ikke overrasket over, at ministeriet så klart bakker vores skoleudviklingsprojekter op, fordi det afspejler en fælles vilje til at prøve nye veje i folkeskolen. Samtidig er det vigtigt at understrege, at disse tiltag er et produkt af skolernes ønsker - og det er jeg, også på skolernes vegne, glad for, at man fra centralt hold støtter.

Vejle har siden sidste sommer kørt ordninger med aldersintegreret undervisning på flere skoler - uden at have fået dispensation til det af ministeren. Men det altså nu - med godkendelsen af udviklingsprojekterne - blevet lovliggjort.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/frikommuneforsoeg-med-skoler-i-vejle