DK Nyt

Frikommune giver ledige større indflydelse

I Viborg skal ledige i højere grad være deres egen jobkonsulent, og sygemeldte skal have større indflydelse på deres vej tilbage på arbejdsmarkedet

VIBORG: Frikommuneforsøget giver jobcentret i Viborg mulighed for at tilrettelægge samarbejdet med borgerne på en ny og mere fleksibel måde, som giver den enkelte ledige, flexjobber og sygemeldte større indflydelse på og ansvar for sit eget forløb. Til gengæld skal jobcentret vise dem de muligheder, der er, og medarbejderen skal i højere grad optræde som coach og sparringspartner.

Fokus skal være på at komme i job og ikke så meget på at overholde de formelle og lovgivningsmæssige spilleregler.

- Det handler om at understøtte de ledige og de sygemeldte i at kunne påtage sig et større ansvar for at finde en plads på arbejdsmarkedet, som svarer til den enkeltes lyst, evner og kompetencer - og også om i fællesskab at kunne finde nye veje og muligheder. Alt for ofte har formelle regler og bureaukratiske skranker optrådt som forhindringer for at bruge kræfterne på egentlige, nemlig at få og fastholde et job, siger formand for beskæftigelsesudvalget, Kai O. Andersen (SF).

Version 1.0
Inden jobcentret den 1. juli slår dørene og hjemmesiden op for de nye samarbejdsmuligheder, har personalet været gennem et kursusforløb, hvor medborgerskabstanken og nye måder at møde 'kunderne' på har været i centrum.
Samtidig har jobcentrets hjemmeside gennemgået en række ændringer, som afspejler den nye arbejdsform, så de lediges og sygemeldtes muligheder er i fokus frem for begrænsningerne.

- Man kan sige, at vi nu starter med en version 1.0, som fremover skal udvikle sig i takt med, at vi indhøster erfaringer. Samtidig skal både medarbejderne og borgerne vænne sig til at se sig selv i nye roller, hvor det er først og fremmest er borgeren, der har ansvaret for eget arbejdsliv og medarbejderen, der er i rollen som hjælper, siger arbejdsmarkedschef Jette Lorenzen.

Elektroniske løsninger, når det gælder jobsøgning og kommunikation, vil fremover få en endnu større rolle. Således vil Jobcentret fremover sende og modtage breve fra borgerne digitalt. Det kræver, at man som borger har en elektronisk postkasse via borger.dk

De nye ordninger træder i kraft den 1. juli. Forsøget er kun muligt, fordi Viborg Kommune gennem deltagelse i frikommuneforsøget kan slippe for en række af de regler, som ellers gælder for jobcentrenes arbejde.

tsp

https://www.dknyt.dkartikel/frikommune-giver-ledige-stoerre-indflydelse