DK Nyt
- Frie Børnehaver ønskede ikke kompromis

- Frie Børnehaver ønskede ikke kompromis

DEBAT - Selv om vi beklager Frie Børnehavers beslutning, skaber den mere klarhed i arbejdet med selvejet, skriver landsformand peter Duetoft, DLO, der netop har mistet sin allerstørste medlemsorganisation, Frie Børnehaver og Fritidshjem
30. MAR 2011 13.07

Af landsformand i DLO, Peter Duetoft

Daginstitutionernes Lands Organisation er nu paraplyorganisation for ni organisationer og adskillige hundrede enkeltstående selvejende og private daginstitutioner. Dermed kæmper DLO for de bedste forhold for titusinder af børn landet over.

Den 26.3.2011 besluttede hovedbestyrelsen i Frie Børnehaver at organisationen skulle udtræde af DLO. Dermed opsagde man det fælles arbejde for styrkelse af selvejet. Denne udvikling er selvfølgelig beklagelig. Naturligvis ville et samlet organ for dette arbejde være en styrke.

Fællesskabet frem for egoismen
Man må imidlertid konstatere, at Frie Børnehaver ikke ønskede at indgå de kompromisser med andre organisationer, der er nødvendige, hvis en samarbejdsorganisation som DLO skal fungere. Naturligvis kan man være uenige. Det kan også føre til, at man i nogle sager kan have forskellige holdninger. Men hvis man skal være med, er det nødvendigt af og til at prioritere fællesskabet frem for egoismen. Man kan ikke have en samarbejdsorganisation uden samarbejde.

Selvom vi beklager Frie Børnehavers beslutning, skaber den mere klarhed i arbejdet med selvejet. Og det er nødvendigt. Hvis DLO skal være samarbejdspartneren med de kommunale organisationer og give styrke i de mange selvejende institutioner, der findes landet over, skal der være harmoni og vilje i organisationen.

Ikke modspiller til kommunerne
DLO og Frie Børnehaver har gennem længere tid set forskelligt på centrale spørgsmål. DLO skal ikke være en modspiller til kommunerne, men en medspiller. Derfor skal organisationen have klarhed og troværdighed. DLO skal kæmpe for, at værdi og holdningsbaserede institutioner er et gode for vore børn.

Endelig skal vi understrege, at de selvejende og private institutioner spiller en væsentlig rolle for vort nærdemokrati. Jo større enheder de kommunale strukturer udvikler sig til, jo vigtigere er det, at det 'nære, nærdemokrati' styrkes. Forældre og bestyrelsesmedlemmer i selvejende og private institutioner er en utrolig vigtig del af det frivillige Danmark.

Derfor er arbejdet for denne type institutioner væsentligt. DLOs styrke er afhængig af vilje og lyst til at stå sammen. Derfor er det fuldt ud acceptabelt, når én part ikke vil være med i det fællesskab, fordi man har andre interesser. Så er det op til de øvrige organisationer og institutioner at føre arbejdet videre. Det vil ske med uformindsket styrke i DLO.


Landsformand i Daginstitutionernes Lands-Organisation, Peter Duetoft

https://www.dknyt.dkartikel/frie-boernehaver-oenskede-ikke-kompromis