DK Nyt

Fri proces til Østerild-modstandere

Civilstyrelsen har givet borgerne i Landsforeningen for Bedre Miljø fri proces til at føre sag mod Miljøministeriet om, hvorvidt vindmølletestcenteret i Østerild er lovligt
KORT NYT17. APR 2012 9.08

Hovedsagen bliver ført i Vestre Landsret, hvor retten skal tage stilling til, om testcenteret er i konflikt med EU's habitatdirektiv. Men sagen har også en aflægger i Højesteret, som skal tage stilling til, om sagen i Vestre Landsret bør have opsættende virkning på byggeriet – således at etableringen af centeret skal sættes i bero, indtil sagen er afgjort. Højesterets afgørelse på dette spørgsmål ventes meget snart, oplyser Altinget.

Tilladelsen til fri proces kommer mere end halvandet år efter, at retssagen begyndte. Samtidig viser dokumenter, som Landsforeningen for Bedre Miljø har fået indsigt i, at Miljøministeriet frem til marts 2012 allerede har betalt 729.979 kroner til Kammeradvokaten, som fører sagen for ministeriet.

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/fri-proces-til-oesterild-modstandere