DK Nyt
Fremtidens entreprenører fra udsatte boligområder

Fremtidens entreprenører fra udsatte boligområder

Projektet Mind Your Own Business giver 100 etniske minoritets drenge fra udsatte boligområder mulighed for at træde i karakter som fremtidens entreprenører
17. MAR 2011 13.22

Dansk Flygtningehjælp og TrygFonden står bag projektet, der kombinerer frivillighed og professionalisme.

Omdrejningspunktet for Mind Your Own Business er otte såkaldte mikrovirksomheder fordelt i Øst- og Vest Danmark på Nørrebro og i Vejle. Private virksomheder stiller mentorer og ekspertise til rådighed, lokale samarbejdspartnere som skoler og foreninger støtter op om projektet, men ansvaret for virksomheden fra produktudvikling og produktion til markedsføring og salg er i hænderne på drenge mellem 13 og 17 år.

- Det er drengenes kreativitet, evner og vedholdenhed, der skaber virksomhederne - vi har bare været med til at give dem muligheden for at komme i gang. De her drenge bliver opfattet som et potentielt problem, der skal håndteres - i dette projekt er tilgangen snarere, at de er en ressource, der skal sættes fri, siger projektleder i Dansk Flygtningehjælp Maria Kavita.

Visionen bag Mind Your Own Business er at styrke etniske minoritetsdrenges faglige kompetencer og sociale relationer, der giver nye muligheder og skaber bedre betingelse for fastholdelse i uddannelsessystemet og tilknytning til det danske arbejdsmarked.
- Vi arbejder praktisk og resultatorienteret - drengene får en unik mulighed for at skabe kontakter og høste erfaringer i det private erhvervsliv. Men der er først og fremmest tale om en mulighed for personlig udvikling. Drengene får simpelthen lov til at påtage sig et ansvar, siger Maria Kavita.

De otte virksomheder er meget forskellige, og produkterne er alt fra T-shirt og armbånd til et Nørrebroløb eller bilvask for Bilkas kunder.

cgt

https://www.dknyt.dkartikel/fremtidens-entreprenoerer-fra-udsatte-boligomraader