DK Nyt

Frederikssund nedlægger chefstilling

Kultur-, fritids- og idrætsområdet sammenlægges med dagtilbud
KORT NYT26. MAR 2012 11.23

FREDERIKSUND: Kommunen har siden kommunesammenlægningen i 2007 nedlagt direktør- og chefstillinger svarende til en årlig besparelse på ca. 10 mio. kr.

Senest ved årsskiftet 2011/2012, hvor to vakante chefstillinger blev nedlagt og indgik i en omorganisering af kommunens ledelse.

Nu nedlægger Frederikssund Kommune endnu en chefstilling i forbindelse med, at kultur- og fritidschef, Britta Schultz Beeck, har søgt nye udfordringer. Området sammenlægges med dagtilbudsområdet under ledelse af nuværende dagtilbudschef, Paw Holze Nielsen.

Frederikssunds administrative ledelse består herefter af fire direktører og 13 chefer, hvilket er tæt på en halvering ift. situationen efter kommunesammenlægningen i 2007.

lcl

https://www.dknyt.dkartikel/frederikssund-nedlaegger-chefstilling