DK Nyt

Frederikshavn var for uklar i byggesag

KORT NYT8. MAJ 2020 11.09

FREDERIKSHAVN: Planklagenævnet har omstødt et kommunalt påbud til en husejer om at gøre et tag, der er for højt, lavere, skriver TV2 Nord. Taget er 49,6 centimeter højere end tilladt i forhold til gældende servitut.

Frederikshavn Kommune skred i første omgang ikke ind over for husejeren, der blokerede for havudsigten fra en række andre beboere. Derimod lagde forvaltningen op til en lovliggørelse. Men i 2017 besluttede plan- og miljøudvalget, at ejeren nu skulle sørge for at taget ikke overskred den maksimale højde på 2,9 meter, som gælder i området.

Ejeren har fra sin side argumenteret med uklare meldinger fra kommunen, og nævnet peger i afgørelsen på: 'At kommunen ved udtalelser i februar 2013 og ved byggetilladelse til andre forhold på ejendommen i april 2013 har bibragt klageren en berettiget forventning om, at kommunen ikke ønskede at udnytte muligheden for at bringe Planlovens §43 i anvendelse til håndhævelse af servitutbestemmelsen om bygningshøjde i forhold til den tagkonstruktion, som er opført.'

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/frederikshavn-var-for-uklar-i-byggesag