DK Nyt

Frederiksberg kan først lave lovlige børnesager om et år

Efter et gevaldigt rod i sin familiesagsbehandling viser en rapport, at kommunen først kan have styr på området og træffe lovmedholdige beslutninger om over et år.

FREDERIKSBERG: En af landets rigeste kommuner har mildest talt ikke haft styr på sin sagsbehandling af familiesager. Det kulminerede sidste år, da en mor afbrød et byrådsmøde, fordi hun følte sig uretfærdigt behandlet, da hendes datter blev tvangsfjernet.

Derfor skulle en task force og en borgerrådgiver fra november sidste år hjælpe kommunen.

Der er også blevet lavet en statusrapport fra konsulentfirmaet BDO i forbindelse med magistratens møde 15. juni. Den konkluderer blandt andet, at en samlet handleplan først vil være realistisk at gennemføre ved udgangen af næste år.

Dermed går der over et år, før der kan komme skik på sagerne. 

Fundamentet skal på plads

BDO sammenligner forvaltningen med et hus, hvor fundamentet er at skabe tryghed for barnet og sagsbehandle lovmedholdigt. Det er altså her, kommunen skal starte helt grundlæggende. Og det er her, kommunen først kan nå milepælen om over et år. 

Sidste år viste en rapport fra samme firma, at der manglede dokumentation for helt grundlæggende forvaltningsretlige skridt som handleplaner og lovpligtige undersøgelser i cirka to tredjedele af sagerne.

Som følge deraf blev daværende børne- og ungedirektør Inger Andersen fritaget fra tjeneste, da det kom frem, at magistraten kendte til den mangelfulde sagsbehandling, men politikerne ikke gjorde. 

Kommunen ansatte i sidste uge Nina Eg Hansen som ny børnedirektør.

Magistraten har blandt andet drøftet at oprette en ny forebyggelses- og familieafdeling, som skal arbejde med udvikling af en ny kultur for afdelingen med 'fælles mål om en tidlig forebyggende og effektiv indsats', fremgår det af referatet

Den rige kommunes problem

Ifølge professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh kan det være en rig kommunes akilleshæl netop at være rig. Så behøver man nemlig ikke spare, og derfor kan det ende med at sejle, når man ikke har behøvet at se på området tidligere. 

- Hvis man er en meget rig kommune, så får du ikke håndteret det den vej. Så glæder man sig nærmest over, at man har råd til at bruge pengene på sådan et område og glemmer, at det kunne afspejle en meget dårlig indsats, siger han til Berlingske.

Aktuelt er kommunen ved at gennemgå skoledagbehandlingssager, hvor det sikres, at alle oplysninger er registreret, og at de nødvendige sagsskridt er foretaget. 82 af 100 sager er gennemgået, og af dem har 63 fået rød eller gul markering. De skal være grønne - og lovmedholdelige - sidst i september. I juni har kommunen også påbegyndt gennemgang af anbringelsessagerne.

På grund af coronasituationen er task force-forløbet udskudt til at starte i sidste kvartal af i år.

 

https://www.dknyt.dkartikel/frederiksberg-kan-foerst-lave-lovlige-boernesager-om-et-aar