DK Nyt
Fredericia: Særlig støtte til unge mødre

Fredericia: Særlig støtte til unge mødre

At være ung mor og samtidig gennemføre en uddannelse kan være så svært, at Fredericia vil udstyre de unge med en uddannelses-mentor. Socialministeriet støtter med tre millioner

FREDERICIA: Fredericia Kommune har rigtig gode erfaringer med at lave særlige mødregrupper for unge mellem 15 og 23 år. Her kan de mødes med ligesindede og danne netværk og samtidig få svar på stort og småt fra både en sundhedsplejerske og en familiekonsulent.

Socialministeriet har netop tildelt Fredericia Kommune tre mio. kr. fra sats-puljen til at udbygge indsatsen over for de unge mødre, og det betyder blandt andet, at der nu kan sættes mere fokus på de unge mødres uddannelse og beskæftigelse.

- Det er vigtigt, at de unge mødres identitet ikke kun er linket til det at være mor, men også til det at være et selvstændigt, helt menneske med behov, ønsker og drømme for den videre tilværelse og med mulighed for at kunne klare sig selv. Derfor vil vi knytte en mentor til den enkelte unge mor, som skal hjælpe, støtte og motivere hende til at komme i gang med en ungdomsuddannelse og til at gennemføre den, fortæller Grete Lyager, som er ledende sundhedsplejerske i Fredericia Kommune.

Udover mentorordningen betyder de bevilligede penge, at der laves temaværksteder for de unge mødre hver anden uge. Indholdet vil spænde over en bred vifte af temaer, for eksempel sex og samliv, praktiske gøremål, budgetlægning, marte meo, børneopdragelse, konflikthåndtering, selvværd, fitness, fædre- og bedsteforældreroller og virksomhedsbesøg.

Alt sammen noget, der kan være med til at styrke de unges forældrekompetencer og give dem øget selvtillid og gåpåmod - også i forhold til en fremtid under uddannelse eller i beskæftigelse.

- Vi baserer vores arbejde med de unge mødre på værdier som tillid og åbenhed og på medarbejdernes uddannelse og erfaring. Vi bruger blandt andet elementer fra marte meo og systemisk tænkning, som begge er metoder, der er forankret i den daglige praksis hos sundhedsplejersker og familiekonsulenter i Fredericia Kommune, fortæller Grete Lyager.

Udover den professionelle indsats involverer projektet en øget brug af frivillige kræfter. Der skal etableres en cafe, hvor de unge mødre kan få et pusterum og mødes under frie rammer, og meningen er, at de unge i samarbejde med en række frivillige selv skal have ansvar for at drive den.

Det er også tanken, at cafeen skal være et sted, hvor der kan skabes kontakt mellem de unge mødre og frivillige støttepersoner, for eksempel 'frivillige bedstemødre', der kan støtte med pasning, når barnet er syg eller give en håndsrækning, når tingene bliver lidt for pressede i hverdagen.

Projektet indledes 1. september 2011. De tre mio. kr. fra Socialministeriet rækker frem til 2014, hvorefter projektet forventes at overgå til almindelig drift.

Også Aarhus og Lolland kommuner har fået millionstøtte fra socialministeriets satspulje til projekter for unge mødre.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/fredericia-saerlig-stoette-til-unge-moedre