DK Nyt
Fredensborg sparer 850 ton CO2

Fredensborg sparer 850 ton CO2

Besparelserne er nået gennem en målrettet indsats i 60 pct. af den kommunale ejendomsmasse - på skoler, biblioteker, haller

FREDENSBORG: På et år er det lykkedes Fredensborg at spare 2 GWh energi - eller hvad der svarer til indholdet i 200.000 liter fyringsolie - eller 40 fyldte tankvogne.

Energireduktionen sker løbende som resultat af bl.a. at kommunens stab af tekniske serviceledere gennemgår en intern efteruddannelse med fokus på energi og det gode indeklima. Her er arbejdet med fx justering af tekniske anlæg, investering i målerprogrammer til at følge energiforbruget og erfaringsudveksling af cowboytricks og gode råd.

Energibesparelsen på 2 GWh svarer til ca. 15 pct. af forbruget i de ejendomme, der har været en del af den fokuserede indsats. Som klimakommune har Fredensborg sat sig mål om at energiforbruget fx skal være faldet med 10 pct. i 2013 og C02-udslippet skal falde med 2 pct. årligt frem til 2025. Begge mål er i forhold til basisåret 2008.

- Vores forskellige tiltag er på rette vej mod at opfylde de ambitiøse krav, vi har stillet os selv som klimakommune. Jeg håber både mange andre kommuner og virksomheder kan lære af Fredensborgs eksempel, hvor vi kombinerer incitamenter og efteruddannelse med nye klimainvesteringer, siger borgermester Thomas Lykke Pedersen (S).

Gulerod til skolerne
Energibesparelserne kan aflæses direkte på kommunens el- og varmeregning, som er blevet 2,1 mio. kr. billigere. Halvdelen af de sparede udgifter tilfalder de decentrale enheder, der har opnået besparelser - dvs. fx skoler, biblioteker og ældrecentre - som kan bruge pengene på mere velfærd.

- Kommunens decentrale energimodel betyder, at fx skolerne i en periode på tre år selv kan indkassere halvdelen af det beløb de sparer på el- og varmeregningen. Det er en gulerod, der virker. Kommunen fortsætter derfor arbejdet med at realisere mulighederne for at spare på energien i den kommunale bygningsmasse, siger formand for plan- og klimaudvalget Lars Simonsen og fortsætter.

- Efteruddannelse og incitamenter kan dog ikke stå alene. Derfor arbejder vi også med mulighederne for konkrete grønne investeringer. Det kan fx være i form af solceller eller andre bæredygtige energitiltag. Det er afgørende, at vi tør tage næste skridt og lave investeringer i større skala i bygninger. Der er behov for en udvidet indsats, der bygger videre på serviceledernes flotte resultater.

Foto: http://www.flickr.com/photos/europedistrict/3941317768/sizes/z/in/photostream/

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/fredensborg-sparer-850-ton-co2