DK Nyt
Fra kravlegård til fængselsgård

Fra kravlegård til fængselsgård

Internationale undersøgelser viser stærk sammenhæng mellem unge med ADHD og kriminalitet. Alligevel anbefaler regeringens rejsehold at lukke hver anden specialskole

Undersøgelser fra både ind- og udland har fastslået, at børn med diagnosen ADHD har forhøjet risiko for at komme ud i kriminalitet senere livet. I et studie fra Norge opfyldte 46 pct. af 82 indsatte i et fængsel kriterierne for ADHD og hele 30 pct. fik stillet diagnosen 'i invaliderende grad'. Samtidig kunne man konstatere, at to ud af tre samtidig havde problemer med stoffer og/eller alkohol.

I Danmark er der foretaget lignende studier, der bekræfter sammenhængen mellem ADHD og kriminalitet, men alligevel opfordrer regeringens rejsehold til at lukke hver anden specialskole i Danmark. Skoler, der normalt tager hånd om unge med bl.a. ADHD.

Kynisk kommentar
Ifølge Jørgen Søndergaard, der har stået i spidsen for regeringens 360 graders eftersyn af folkeskolen, skal hver anden specialskole lukkes, fordi 'de blot producerer førtidspensionister', som han udtaler på Kommunernes Landsforenings topmøde i Aalborg. En udtalelse, der er helt skæv, mener Ingvald Kamarinum, der er specialskoleleder på den privat-offentlige institution Fjordskolen, der har sendt dknyt denne historie.

- Regeringens rejsehold vil fjerne hjælpen fra dem, der har allermest brug for den. Det er altså udsatte børn, vi taler om. Jeg forstår ikke, at Jørgen Søndergaard kan komme med en så kynisk udtalelse. Slet ikke set i lyset af de mange undersøgelser på området, der netop viser en sammenhæng mellem kriminalitet og ADHD - det vil være som at sende ramte børn direkte fra kravlegården og ind i fængselsgården, hvis vi fjerner hver anden uddannelses- og behandlingsmulighed, siger Ingvald Kamarinum. Han er selv et eksempel på, at specialskoler spiller en vital rolle for udsatte børn og unge. Han er vokset op med en mor, der var narkoman, og en far, der var alkoholiker.

- Jeg ville på ingen måde have kunnet klare en normal skole, og derfor er jeg evig taknemmelig for, at samfundet trådte til og sikrede mig en plads på en specialskole. Derfor er det også min opfattelse, at det bør være barnets specifikke situation, der afgør, hvad der er mest hensigtsmæssigt - ikke en overfladisk og generaliserende undersøgelse, som den regeringens rejsehold står bag, siger lederen af Fjordskolen.

Om ADHD i Danmark

  • 2-4 pct. af den voksne befolkning skønnes at have ADHD, hvilket svarer til 85.000-170.000 borgere i Danmark. En stor del af dem har aldrig fået en diagnose.
  • ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.
  • Tidligere blev diagnosen DAMP brugt herhjemme. DAMP er en nordisk diagnosebetegnelse, som står for Deficits in Attention, Motor control and Perception. DAMP-diagnosen er i dag afløst af ADHD, som er en international diagnosebetegnelse.

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/fra-kravlegaard-til-faengselsgaard