DK Nyt
Forsøg med mindre bureaukrati for idrætsforeninger

Forsøg med mindre bureaukrati for idrætsforeninger

København og DIF har indgået aftale om forsøg med at mindske administrativt arbejdspres for idrætsforeninger

KØBENHAVN: Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med DIF om et idrætsfrikommuneforsøg i årene 2012-14. Projektets formål er at undersøge metoder til at mindske det administrative arbejdspres hos idrætsforeningernes frivillige ledere og dermed skabe rammevilkår, der fordrer til mere frivilligt arbejde.

Målet er at de frivillige ledere oplever at de bruger mindre tid på administration og papirarbejde, og at foreningerne får flere medlemmer, frivillige trænere og ledere.

Fordeling af lokaler
Forsøget kaldes 'Den hele idrætsforening' og har to indsatsområder: Lokalefordelingsområdet og understøttelse af det frivillige arbejde.

'Den hele idrætsforening' defineres i idrætsfrikommuneforsøget som foreninger der udbyder aktiviteter til børn, unge, voksne og også gerne ældre samt har et samlet medlemsantal på 100 - 500 medlemmer.

På lokalefordelingsområdet afprøves forsøg indenfor enkelte facilitetstyper, hvor foreninger, der ønsker at bevare deres nuværende tider, fritages for at skulle søge ind på disse tider i kommunens bookingsystem. Det frivillige arbejde i 'Den hele idrætsforening' søges understøttet ved adgang til administrativ hjælp.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/glennharper/with/146165203/

https://www.dknyt.dkartikel/forsoeg-med-mindre-bureaukrati-for-idraetsforeninger