DK Nyt

Forslag: Alle institutioner bør have en hygiejneduks

Samfundet kan spare millioner, hvis de seneste måneders fokus på hygiejne fastholdes, påpeger FOA.

Ikke blot har de seneste måneders øgede fokus på hygiejne og rengøring bidraget til, at antallet af coronasmittede ikke eksploderede. Det har også mindsket forekomsten af andre sygdomme.

Allerede i slutningen af marts var der sket en nedgang på 70 pct. i tilfældene af influenza, viser tal fra Statens Serum Institut.

Derfor foreslår FOA nu, at alle institutioner såsom plejehjem, skoler og dagtilbud fremover bør have en hygiejnekoordinator - en slags hygiejneduks, som står i spidsen og tager særligt ansvar for hygiejne- og rengøringsindsatsen.

Daglig formidling

- Hvis vi giver nogle af de ansatte faglige kompetencer til at være hygiejnekoordinatorer, vil det være et stort fremskridt. Det giver mulighed for en naturlig og daglig videreformidling af den nødvendige hygiejniske viden til det øvrige personale, siger Pia Heidi Nielsen, formand for Kost- og Servicesektoren i FOA.

FOA foreslår, at nogle af fagforeningens egne faggrupper såsom pædagogisk personale og sosuer passende vil kunne påtage sig opgaven.

Ifølge sektorformanden bør kommunerne også oprette permanente hygiejneorganisationer, som skal sikre, at institutionerne følger de hygiejniske retningslinjer, og at der ikke er fyldt med smitte på børnehavens legetøj eller plejehjemmets kaffemaskiner.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/forslag-alle-institutioner-boer-have-en-hygiejneduks