Forskernetværk skal styrke viden om kommuners klimaudfordringer

Klimaforskerne skal følge en række pilotprojekter om bæredygtige helhedsløsninger i udvalgte kommuner.
6. MAR 2019 9.06

Et nystartet netværk af forskere fra danske universiteter vil nu samle viden om planlægning af byerne i forhold til klimaforandringernes betydning for oversvømmelser fra havet, oplyser Realdania, der støtter initiativet.

Alle kommuner har i dag en godkendt klimatilpasningsplan. Men indtil nu har forskning, udvikling og praksis om planlægning for klimatilpasning i byerne primært været fokuseret på at håndtere regnvand. Over halvdelen af alle danske kommuner forventer, at stormflod vil skabe store udfordringer fremover. Og næsten alle kommuner forventer, at byplanrelaterede aktiviteter bliver en del af deres klimatilpasningsplan.  

Der mangler dog generelt forskningsbaseret viden om, hvordan danske byer kan planlægges, sikres og udvikles i forhold til fremtidens klima. Et nystartet forskernetværk vil nu styrke vores viden om dette. Netværket vil også samle viden om, hvordan opgaven kan løses på nye måder med hensyn til organisering og finansiering. 

Konkret vil netværket blandt andet arrangere en række debatseminarer med forskere fra forskellige universiteter. Med udgangspunkt i drøftelserne vil netværket se på, hvor der kunne være behov for nye forskningsområder. Derudover vil forskernetværket også følge en række pilotprojekter om bæredygtige helhedsløsninger i udvalgte kommuner.

Det er pilotprojekter, som støttes af Realdania sammen med Miljø- og Fødevareministeriet. Pilotprojekterne skal finde nye svar på, hvordan man på én gang kan tilpasse og udvikle byerne i forhold til fremtidens klima.  

ka

 


 
 

https://www.dknyt.dkartikel/forskernetvaerk-skal-styrke-viden-om-kommuners-klimaudfordringer