Forsker: Albertslund har ikke fulgt lovgivningen i pædofilisag

Albertslund skulle have henvist til børnehus med det samme. For et barn gik der mere end ti måneder fra identificering som offer til visitation i et børnehus.

ALBERTSLUND: De børnehavebørn, som er blevet seksuelt misbrugt af den dømte Per Pedersen i en stor pædofilisag fra Københavns Vestegn, har fået al for sen hjælp - og Albertslund Kommune har ikke fulgt lovgivning i deres sagsbehandling af de familier, der har været involveret, skriver DR.

Fra gerningsmanden blev anholdt, og umiddelbart efter erkendte en række overgreb på navngivne børn, til det første barn fik psykologhjælp, gik der et år. Men samtlige 23 børn fra Albertslund Kommune burde med det samme i foråret 2017 have været sendt videre til udredning, mener jura- og socialretsekspert Hanne Hartoft.

- Det er ikke bare kritisabelt, men meget kritisabelt. Her er ikke bare tale om en mistanke, men en konkret viden om seksuelle overgreb mod en række børn og så kan kommunen jo ikke være i tvivl om, at de børn må antages at have behov for særlig støtte, siger Hanne Hartoft, adjunkt på Aalborg Universitet.

Hun og en række andre eksperter peger på, at Albertslund Kommune ikke har fulgt lovgivningen, fordi de ikke fra start sendte børnene til udredning i de såkaldte Børnehuse, som blev oprettet i 2013 for netop at hjælpe kommunerne med særlig ekspertise i overgrebssager.

'Jeg har sagt undskyld, men jeg siger det gerne igen'
Kort efter den 48-årige Per Pedersen blev anholdt, erkendte han en række overgreb begået i en spejderklub og i den børnehave i Albertslund, hvor han havde været ansat siden 2003. Aktindsigter i flere familiers sagsakter viser, at forældrene i de efterfølgende måneder henvendte sig til Albertslund Kommune for at få hjælp. Et eksempel er drengen Søren:

I januar 2018, ti måneder efter, at politiet havde identificeret den femårige dreng som offer i sagen, blev Søren visiteret til udredning i Børnehuset, som hjælper kommunerne med ekspertise i overgrebssager. Mere end et år efter anholdelsen konkluderede Børnehuset:

- Sørens symptomer med angstpræget adfærd herunder seperationsængstelse, tristhed, følelsesmæssigt kaos med bizarre fænomener samt undgåelsesadfærd er sammenlignelig med, at han har udviklet et posttraume på baggrund af de seksuelle krænkelser, han har været udsat for.

Siden har Søren gået i intensiv behandling hos en børnepsykolog en gang om ugen. I Albertslund Kommune blev der efter anholdelsen af Per Pedersen etableret en telefonlinje til forældre med tilknytning til børnehaven og der blev stillet psykologer til rådighed, når de involverede forældre skulle underrettes på politistationen.

- Da vi bliver klar over, at det har en mere alvorlig karakter, skifter vi også modus. Men jeg synes, at vi gør det for sent. Det ville jeg gerne, at vi havde gjort før. Jeg har sagt undskyld, men jeg siger det gerne igen, siger Kristina Koch Sloth, direktør for Børn, Sundhed og velfærd i Albertslund Kommune.

eo

https://www.dknyt.dkartikel/forsker-albertslund-har-ikke-fulgt-lovgivningen-i-paedofilisag