DK Nyt

Forråelse og manglende faglighed sætter døgntilbud under lup

Socialpsykiatriske døgntilbud i Guldborgsund sættes under skærpet tilsyn efter ikke at have rettet op på påbud og beretninger om "flere magtdemonstrationer end faglighed".
18. MAR 2021 13.20

GULDBORGSUND: Guldborgsunds socialpsykiatriske døgntilbud Æblevang, Gartnervænget og Lindevang blev i slutningen af januar sat under skærpet tilsyn. Ved et opfølgende besøg kunne Socialtilsyn Øst i slutningen af oktober konstatere, at tilbuddet ikke havde rettet op på tidligere påbud, og at "forudsætningerne for trivsel ikke er tilstede for flere borgere". Sådan lyder det i tilsynets afgørelse.

Det sociale tilbud er for voksne med alkoholmisbrug, psykiske udfordringer, demens eller hjerneskade, men tilsynet vurderer, at der ikke er klare målgrupper på afdelingerne. Det kan føre til problemer, og tidligere er der oplevet vold mellem to beboere. Tilbuddet fik tilbage i 2019 et påbud for de manglende målgrupper, men det var der ikke rettet op på ved tilsynets seneste besøg.

Det samme gør sig gældende for påbud om begrænsning af beboernes selvbestemmelse, aflåsning af køleskab, skabe, skuffer og døre, manglende viden om magtanvendelser, manglende faglighed og de fysiske rammers kvalitet og rengøring. På nogle områder havde der været en forbedring, men sammen med det skærpede tilsyn er døgntilbuddet stadig underlagt seks påbud.

Udtryk for forråelse

I afgørelsen vurderes det, at der "ikke er det fornødne fokus på indgreb i borgernes selvbestemmelsesret", og at tilgangen til borgerne har mere "karakter af irettesættelser og magtdemonstrationer end faglighed".

En beboer fortæller, at vedkommende har skulle være ydmyg og undskylde for at få hjælp fra personalet.

Et dagbogsnotat giver udtryk for "forråelse, manglende faglighed, manglende kendskab til borgernes støttebehov og brugen af magtdemonstrationer".

Lars Uggerhøj, der er professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet, blev chokeret, da han læste tilsynets afgørelse.

- Grundlæggende kan det undre, at man ikke har lukket institutionerne, indtil forholdene var på plads. Det er næsten alle parametre, der er mangler på, og det virker i mine øjne fuldstændig grotesk. Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg sige, at det er en rapport fra 1960'erne, siger Lars Uggerhøj til Folketidende.

De tre socialpsykiatriske døgntilbud har indtil 26. marts til at få udarbejdet konkrete planer for at rette op på Socialtilsyn Østs påbud, mens det skærpede tilsyn løber frem til 26. april. Hvis påbuddene ikke opfyldes, kan Socialtilsynet beslutte at pålægge yderligere sanktioner, forlænge det skærpede tilsyn eller i yderste konsekvens trække godkendelsen, til at drive døgntilbud, tilbage.

https://www.dknyt.dkartikel/forraaelse-og-manglende-faglighed-saetter-doegntilbud-under-lup