For tynde argumenter til at skjule Agens-forlig

For tynde argumenter til at skjule Agens-forlig

Det er ikke nok, at Køge henviser til, at forliget med det krakkede hollandske aktiverings-firma er indgået under forudsætning af diskretion, siger Statsforvaltningen

Af Knud Abildtrup

Dagbladet Køge har fået kommunens nej til aktindsigt i det forlig, kommunen og Agens indgik i efteråret ovenpå det fejlslagne samarbejde, hvor det hollandske firma krakkede. 

Statsforvaltningen Sjælland udtaler nu, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at afslå aktindsigten efter den paragraf i offentlighedsloven, der er brugt. Og kommunen har heller ikke truffet den konkrete vurdering, der skal til.

Komunen har argumenteret med, at der bl.a. er tale om brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål, som man normalt godt kan skjule, hvis de fører frem til en retssag. Det gjorde der dog ikke i Agens-tilfældet.

Der kan dog stadig være tale om nogle væsentlige hensyn, der kan begrunde et afslag, men det er Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er nok at henvise til, at en forudsætning for forliget har været, at det ikke kom til offentlighedens kundskab.

Så kommunen må på den igen.

https://www.dknyt.dkartikel/for-tynde-argumenter-til-at-skjule-agens-forlig