DK Nyt
For lidt, for meget og forkert

For lidt, for meget og forkert

ANMELDELSE Den velinformerede borger er demokratiets salt. Det er udgangspunktet for denne 2011's mest oversete udgivelse
5. JAN 2012 7.00

Af Jørgen Bartholdy

Pelle G. Hansen og Vincent F. Hendricks:
Oplysningens blinde vinkler,
Samfundslitteratur 2011

Den vidende og velinformerede borger er demokratiets salt, for demokrati er en kompleks styreform, hvor det er den enkeltes indsigt, der i sidste ende bestemmer kvaliteten af beslutningerne.

Derfor burde demokratiet da også befinde sig i topform her i det nye årtusinde, hvor informationssamfundet er slået endeligt igennem og internettet har sikret veluddannede borgere ubegrænset adgang til alle de informationer, der er tilgængelige.

Det er imidlertid ikke tilfældet, og forfatterne til den lille forbilledligt velargumenterede bog, som udkom tidligere i 2011, 'Oplysningens blinde vinkler', Vincent F. Hendrcks og Pelle G. Hansen forklarer enkelt og ligefremt hvorfor.

For lidt og for meget
Indledningsvis diskuterer de to forfattere forholdet mellem information og viden, og deres klare pointe er, at mens informationer kan være både sande og falske, kan viden kun være sand (ellers er det jo ikke viden!) Denne enkle sandhed varsler et stigende problem med den uoverskuelige og hastigt voksende informationsmængde, vi efterhånden bombarderes af.

Det får forfatterne til at isolere fire forskellige årsager til misinformation eller fire forskellige muligheder for informationsmanipulation, hvis man vil trække linjerne skarpere op. Det drejer sig om: For lidt information, for megen information, fordrejet præsentation af information og endelig polarisering gennem selektion af information. Alt sammen ret langhåret, hvis ikke lige det var, fordi de to forfattere fremdrager almindelige eksempler på, hvordan vi alle sammen reagerer i forskellige situationer.

Det er her bogen har sin egentlige styrke, for hvem vil ikke gerne vide hvorfor det er bedre at få et slagtilfælde i en stille gade i en provinsby end på et befærdet strøg, hvad det er for rationelle overvejelser vi gør os, når vi skal beslutte, om vi vil samle køterens efterladenskaber op på en øde villavej eller hvordan kan det være, at for megen enighed gør os rabiate førend stærke.

Råd mod de værste fælder
Det er også her, bogen har sin isnende aktualitet, for efter den sidste tids afsløringer af forskellige bevidste manipulationer med information udført af professionelle spindoktorer, er ingen vel længere i tvivl om, at bevidst informationsmanipulation er et problem, der skal tages alvorligt

Hendricks og Hansen har baggrund i den tungere del af det universitære system, og deres formelle filosofiske formler kan umiddelbart virke voldsomme, men man skal ikke lade sig skræmme af. Forfatterne bevæger sig elegant mellem filosofi, adfærdspsykologi og ganske almindelig sund fornuft. Det er alt sammen velfortalt, og forfatterne er ikke blege for at pege på løsningsmuligheder.

Overordnet ser de det offentlige rum i form af en åben informationsstruktur som en fundamental base for massedemokratiet, mens de på det mere individuelle plan bringer en række råd, vi alle sammen kan bruge til at ruste os mod de værste informationsfælder.

Bogen er således ikke kun interessant for professionelle filosoffer, men i lige så høj grad for politikere og ansatte i politiske systemer - eller i virkeligheden for alle, der sætter så stor pris på at leve i et demokrati, at de gider at bruge en weekend på at skærpe deres opmærksomhed overfor de forhold, det skal fungere under og de trusler det møder.Biblioteks- og borgercenterchef i Skanderborg, Jørgen Bartholdy

 

https://www.dknyt.dkartikel/for-lidt-for-meget-og-forkert