DK Nyt

Første Læsø-budget i årevis uden panik og pengemangel

Ø-økonomi varigt forbedret med 30 mio. kr. årligt af udligningsreform.
29. SEP 2020 9.34
TEMA: Budget 2021

LÆSØ: Læsøs budgetproces har i år befundet sig i en helt anden verden i forhold til tidligere. Hvor man hidtil med egne ord har "levet med budgetter i absolut krise", har udligningsreformen nu gjort det muligt at lægge faktisk fungerende budgetter.

Et sådant godkendte et enstemmigt byråd bestående af Dansk Folkeparti, Venstre, Læsølisten og Socialdemokratiet, da det kom til andenbehandling mandag. 2021-budgettets økonomiske ramme er forbedret med 30 mio. kr.  - varigt vel at mærke, det vil sige også gældende for de kommende år, og oveni er der i år givet 4 mio. kr. fra særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner.

Hidtil har ø-kommunen skullet hoppe fra isflage til isflage med sidsteøjebliks-tilskud eller -lån fra år til år, men i år er alt godt - og så ikke alligevel, for "forbedringerne slår desværre ikke fuldt igennem, fordi kommunen har vigende skatteindtægter", som det hedder i budgetmaterialet. Hvilket dog trods alt til forskel fra tidligere er et problem af samme slags, som andre kommuner har.

Løsningen er også hentet fra samme værktøjskasse, som andre kommuner i en tilsvarende situation bruger, nemlig at gøre sig "mere attraktiv i forhold til at fastholde de eksisterende borgere og i forhold til at tiltrække tilflyttere". Til den ende er der i 2021 22 mio. kr. ekstra til folkeskolen, det halve til ældreområdet, blandt andet til velfærdsteknologi, og løft til natur og færge.

Samtidig er der til vælgerne en lille skattelettelse, som kommunen holdes skadeløs for af staten i forbindelse med udligningsreformen, nemlig en nedsættelse af kommuneskatten fra 26,5 pct. til det nye de facto kommunale skatteloft på 26,3 pct.

 

Se byrådsreferatet af andenbehandlingen af budgettet (pkt. 8).

 

https://www.dknyt.dkartikel/foerste-laesoe-budget-i-aarevis-uden-panik-og-pengemangel