DK Nyt

Første klimastrategi for hovedstadsregionen

Region Hovedstaden skal gøres til landets mest klimaberedte og energieffektive region. Ambitiøst forslag er i høring nu

HOVEDSTADEN: Kommuner og region går nu sammen om at løse klimaudfordringerne på bl.a. energi-, vand-, og transportområdet med et fælles udspil til en regional klimastrategi. Kommune Kontaktrådet Hovedstaden (KKR) og Region Hovedstaden har sendt udspillet i høring hos politikerne i de 29 kommuner i regionen samt hos en lang række organisationer og vidensinstitutioner frem til den 27. januar.

- Klimaforandringerne kræver handling nu. I årevis har vi diskuteret, hvis skyld klimaforandringerne er, men nu glæder jeg mig over, at vi med klimastrategien kan få nogle fælles rammer for hele regionen. Endelig er der basis for, at vi på tværs af politiske skel og kommunegrænser kan sætte fælles ambitiøse initiativer i gang, så vi for alvor kan rykke. Det er der både sund fornuft og økonomi i, siger formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S).

Nye innovative løsninger

Forebyggelse af oversvømmelser som følge af ekstrem regn og omstilling af transportsektoren og energisystemet til vedvarende energiformer kræver samspil mellem stat, kommuner, region og mange andre parter. Kommuner og region inviterer til bredt samarbejde om klimaudfordringerne herunder styrket samarbejde med erhvervslivet om udvikling af nye innovative løsninger.

- Der er brug for en fælles plan for et fleksibelt og effektivt energisystem i hovedstadsregionen baseret på 100 pct. vedvarende energi i 2050. Skal visionen blive til virkelighed, er der brug for samarbejde mellem alle parter og på tværs af kommunegrænser. En fælles strategi er det første skridt på vej til reelle handlinger, siger Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester i Fredensborg Kommune, medlem af KKR Hovedstaden.

Landets førende elbilregion
Planen for et sammenhængende energisystem er en af klimastrategiens to største satsninger. Den anden hovedsatsning er, at hovedstadsregionen skal blive landets førende elbilregion. Kommuner og region vil bl.a. undersøge mulighederne for fælles indkøb af elbiler og etablering af en sammenhængende ladeinfrastruktur.

Fakta om Klimastrategi
Klimastrategien har overordnet to udfordringer:

  • Regionen skal tilpasse sig fremtidens klimaændringer
  • Regionen skal reducere CO2-udslippet

For at håndtere de to udfordringer, vil der blive sat en række initiativer i gang inden for fem spor:

  • En klimaberedt region
  • Klimavenlig transport
  • Omstilling af energisystemet
  • Energieffektive bygninger
  • Klimavenligt forbrug og indkøb

Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden sender Klimastrategi for Hovedstadsregionen i høring fra den 21. november 2011 til 27. januar 2012.

Region Hovedstaden har afsat 10 mio. kr. til medfinansiering af klimastrategiens initiativer.

 

lcl

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/foerste-klimastrategi-for-hovedstadsregionen