DK Nyt
FOA: Haarder har uret - der er skåret alvorligt ned på sygehusene

FOA: Haarder har uret - der er skåret alvorligt ned på sygehusene

Sundhedsminister Bertel Haarder sætter kikkerten for det blinde øje, når han hævder, at der ikke sker drastiske nedskæringer på landets sygehuse. På bare ét år er der nemlig skåret 8 pct. af social- og sundhedspersonalet væk fra sygehusene

På baggrund af tal fra Sundhedsstyrelsen konkluderer Bertel Haarder, at der er flere læger og sygeplejersker ansat i 2010 end i 2009. Men hvad sundhedsministeren ikke fortæller er, at hospitalerne samtidig har skåret kraftigt ned på social- og sundhedspersonalet. Alene fra 2009 til 2010 er der sket et fald på mere end 1000 social- og sundhedsassistenter i regionerne - svarende til 8 procent. Det viser tal fra FLD, skriver FOA i en pressemeddelelse.

- Det kan godt være, at Haarder kan se, at der er blevet ansat flere læger og sygeplejersker. Men hvad hjælper det, når der samtidig er skåret massivt på social- og sundhedsassister på hospitalerne, siger Karen Stæhr, der er formand for FOAs social- og sundhedssektor.

- Når man afskediger social- og sundhedspersonalet på hospitalerne, så er det jo ikke fordi, at deres opgaver falder bort. I stedet må andre faggrupper lave deres arbejde. Fx må sygeplejerskerne overtage social- og sundhedsassistenternes opgaver. Spild af ressourcer og et klart brud på princippet om at behandlingerne skal foregå til den mest effektive pris - det såkaldte Leon-princip, siger Karen Stæhr.

FOA undrer sig over, at sundhedsministeren ensidigt vælger at fokusere på antallet af læger og sygeplejersker, når andre faggrupper samtidig er skåret kraftigt ned.

Kortsigtet
- Det er en kortsigtet løsning af skære så kraftigt ned på én faggruppe på hospitalerne. Social- og sundhedsassistenterne er en gruppe, der er tæt på patienterne i det daglige og har mange års erfaringer og kompetencer, siger Karen Stæhr.

En del af forklaringen på stigningen i antallet af sygeplejersker er, at de offentlige sygehuse stort set er holdt op med at bruge dyre vikarfirmaer.

- Det er i sig selv glædeligt, at man ikke længere betaler dyre overpriser for at få vikarer. Men det er samtidig med til at forvrænge billedet, så man tror, at de ekstra ansættelser giver tilsvarende ekstra hænder på sygehusene, slutter Karen Stæhr.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/foa-haarder-har-uret-der-er-skaaret-alvorligt-ned-paa-sygehusene