DK Nyt
FNs handicapkonvention skal implementeres

FN's handicapkonvention skal implementeres

Regeringen søsætter nu arbejdet med at udvikle en ny handlingsplan for handicapområdet

Handlingsplanen skal blandt andet udgøre rammerne for implementeringen af FN's Handicapkonvention, oplyser Socialministeriet.

Regeringen har netop besluttet at udarbejde en ny langsigtet handlingsplan for handicapområdet. Handlingsplanen skal sætte rammerne for regeringens kommende prioriteringer på området og implementeringen af FN's Handicapkonvention. Arbejdet indledes med en analyse, der skal afdække centrale udfordringer og udviklingstendenser på handicapområdet.

Handlingsplanen skal således være med til at sikre klare rammer for udviklingen af hele handicapområdet, ikke bare de offentlige tilbud. Det skal nemlig også handle om holdninger - til og om mennesker med handicap.

Aktive medborgere
Socialminister Benedikte Kiær (K) siger:
- Med handlingsplanen skaber vi klare rammer for udviklingen af hele handicapområdet og den store indsats, der allerede i dag finder sted. Jeg er sikker på, at vi med handlingsplanen får sikret en fælles retning for fremtidens handicappolitik og implementering af konventionen.

I arbejdet med handlingsplanen skal der opstilles mål for indsatsen på handicapområdet. Et overordnet mål kunne eksempelvis være at flytte borgere med handicap fra rollen som passive modtagere til rollen som aktive medborgere. Under dette overordnede mål ligger også målsætninger som øget inklusion, øget inddragelse af civilsamfundet, større personligt ansvar og bedre håndtering af egne problemer.

Arbejdet forankres i en tværministeriel arbejdsgruppe med Socialministeriet for bordenden.

https://www.dknyt.dkartikel/fn-s-handicapkonvention-skal-implementeres