DK Nyt

Flest topchefer imødeser ringere service

I ni ud af ti kommuner forventer kommunaldirektørerne, at kravet om nulvækst også får konsekvenser i 2012
KORT NYT31. MAJ 2011 10.33

Kun i hver tiende kommune får regeringens krav om nulvækst ingen konsekvenser i 2012. I de øvrige er der udsigt til negative konsekvenser som fx personalereduktioner. Det viser en ny undersøgelse fra FTF blandt landets kommunaldirektører.

Der er i forvejen blevet nedlagt 14.000 fuldtidsstillinger i kommunerne på et år, viser en opgørelse, som KL har lavet. Og i mere end hver tredje kommune er der flere stillingsnedlæggelser i vente, viser rundspørgen.

42 pct. af kommunerne i undersøgelsen svarer, at de forventer at reducere i personale, og 4 pct. forventer ansættelsesstop.

Desuden svarer 40 pct., at de forventer besparelser på udvalgte områder, 25 pct. forventer besparelser på alle områder, mens 60 pct. forventer strammere økonomistyring i 2012.

Kun hver fjerde kommune forventer, at nulvæksten ikke vil betyde serviceforringelser for borgerne i 2012, mens over halvdelen forventer dårligere service til borgerne.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/flest-topchefer-imoedeser-ringere-service