DK Nyt

Flertal ønsker stop for ekspropriationer

Ifølge den liberale tænketank CEPOS har borgerne overvejende modstand mod ekspropriation
KORT NYT13. DEC 2011 12.35

- En stor andel af danskerne mener, at kommunerne skal have mulighed for at ekspropriere, når det handler om at sikre borgerne bedre infrastruktur i form af veje, hospitaler mm. Men samtidig siger borgerne klart nej tak til, at kommunerne eksproprierer til private formål som golfbaner, festivaler, idrætsanlæg mm. Danskernes holdning er altså en entydig opbakning til politikerne om at foretage de nødvendige retssikkerhedsmæssige opstramninger i den nuværende lovgivning for i højere grad at sikre borgernes ejendomsret, siger chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama, på baggrund af den nye meningsmåling.

I meningsmålingen svarer hele 78 pct. af danskerne, at det kun skal være muligt for kommunerne at ekspropriere til foreningers anlæg i enten 'meget begrænset omfang' eller 'slet ikke'.

Det samme svarer 77 pct. af respondenterne, når det handler om ekspropriation til fordel for private virksomheders ønske om at anlægge storcentre, festivaler mm.

59 pct. af danskerne mener, at det er i orden, at myndighederne kan ekspropriere til fordel for den offentlige infrastruktur og dermed 'almenvellet'.

Analysebureauet Norstat har for CEPOS spurgt 1000 danskere om deres holdning til ekspropriation. Respondenterne er blevet spurgt, i hvilket omfang de synes, at kommunerne skal have mulighed for at ekspropriere privat jord til tre forskellige formål: Offentlig infrastruktur som fx veje, foreningers anlæg af eksempelvis golfbaner og private virksomheders produktionsanlæg.

lcl

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/flertal-oensker-stop-for-ekspropriationer