DK Nyt
Flertal i Halsnæs for at gå med i fredning af Arrenæs
Dronningholm Slotsruin på Arrenæs.
Foto: Karsten Schnack, Ritzau Scanpix

Flertal i Halsnæs for at gå med i fredning af Arrenæs

V og DF stemte imod, opfatter fredningen som unødvendig og synes, at byrådet tromler hen over lodsejerne.

HALSNÆS: Med stemmerne 13-8 har byrådet i Halsnæs fulgt direktionens indstilling om at gå med i et fredningsforslag for halvøen Arrenæs. Forslaget stammer fra Danmarks Naturfredningsforening.

Største lodsejer på Arrenæs er Naturstyrelsen, der for tiden er ved at konvertere 70 hektar landbrugsjord til natur, mens Halsnæs Kommune løbende laver naturpleje på private arealer og arbejder for at forbedre de rekreative forhold.

Fredningsforslaget omfatter de to store statsskove Auderød Skov samt Sonnerup Skov samt statsejede landbrugsjorde, nogle store private landbrugsejendomme, en række mindre private ejendomme samt det nordvestlige hjørne af Auderødlejren, i alt 722 hektar. Inden for det område undtages Auderød By og et sommerhusområde øst for Møllehøj fra fredningsforslaget.

kort-digital-guide-web-arrenaes-praktisk Sammenhæng mellem sø og fjord

Inden for området findes syv mindre fredninger og to fredningslignende deklarationer, som skal ophæves og indgå i den nye fredning. Med fredningen skal der skabes en fredningsmæssig sammenhæng mellem Roskilde Fjord og Arresø.

Flertallet bestod af S-SF-EL, mens mindretallet kom fra V og DF. De to partier forsøgte forgæves at få flertal for, at forslaget kun skulle gælde de offentlige arealer - ikke de private. Det kom de ikke igennem med - og heller ikke med et forslag om en dialogrunde med naturfredere og lodsejere for at åbne mulighed for at udtage private arealer fra at blive fredet.

De to modstanderpartier udtalte som mindretal, at de opfatter fredningen som unødvendig, og at byrådet tromler hen over lodsejerne, som har tilbudt frivillige aftaler med tinglyste begrænsninger af deres arealer mod at udgå af fredningen.

Fredningsnævnet for Nordsjælland skal træffe den endelige beslutning om fredning. 

https://www.dknyt.dkartikel/flertal-i-halsnaes-for-at-gaa-med-i-fredning-af-arrenaes