Flertal af vælgerne støtter nulvækst

Hver anden vælger synes det er en god idé, viser meningsmåling
11. MAR 2010 10.40

En meningsmåling udført af Interresearch blandt 1.041 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 26. februar til den 3. marts viser, at 51 pct. synes det er en god idé, mens 36 pct. ikke synes det er en god idé. 13 pct. har ikke svaret. Det skriver CEPOS.

- Det er positivt, men også forståeligt, at et flertal støtter nulvæksten i det offentlige forbrug. Nulvæksten er meget nænsom, da den betyder, at antallet af offentligt ansatte kan holdes konstant, ligesom lønnen blandt offentligt ansatte følger den generelle lønudvikling Samtidig er nulvæksten logisk i lyset af den betydelige ubalance på de offentlige finanser, og fordi det offentlige forbrug nu ligger på danmarks-historiens højeste niveau. I forhold til den hidtidige 2015-plan vil den reale nulvækst give en budgetforbedring på ca. 14 mia. kr. i årene 2011-2013, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

- Selvom der er nulvækst i det offentlige forbrug vil der være mulighed for at øge den offentlige service. Det kan ske ved at øge effektiviteten i det offentlige. Øget effektivitet kan nås ved f.eks. at udlicitere flere opgaver til private virksomheder. Ved at øge udliciteringsgraden i kommunerne fra ca. 25 til 70 pct. kan der hentes en effektivitetsgevinst på 15 mia. kr. Herudover kan der f.eks. høstes stordriftsfordele ved kommunalreformen, ligesom man kan nedbringe sygefraværet i kommuner, der har meget højt sygefravær. Endelig er der mulighed for at nedprioritere opgaver, der ikke er væsentlige for den borgernære velfærd, herunder kommunale kommunikationsafdelinger mv., mener cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

tj

 

https://www.dknyt.dkartikel/flertal-af-vaelgerne-stoetter-nulvaekst