DK Nyt
Flertal af kommunerne har en økonomisk politik

Flertal af kommunerne har en økonomisk politik

De økonomiske politikker er dog meget forskellige, viser KREVI's kortlægning af området - den første
14. JUN 2012 11.27

Ud af 98 kommuner har 78 en økonomisk politik med mindst én politisk vedtaget, flerårig, økonomisk målsætning. Kun15 kommuner har et sæt af konkrete måltal for både årsresultat, likviditet og gæld. Det viser den første kortlægning af de danske kommuners økonomiske politikker, som er foretaget. Det er KREVI, der har haft fat i alle 98 kommuner og indhentet de målsætninger og konkrete måltal, som kommunerne arbejder med lige nu.

- Der er relativt stor forskel mellem kommunernes økonomiske politikker. De varierer lige fra et enkelt måltal for kassebeholdningen - til et helt sæt af konkrete måltal for både kasse-beholdning, årsresultat og gæld, forklarer specialkonsulent Eli Nørgaard.

Generelt fornuftige
KREVIs rapport kortlægger de 78 politikker, kommunernes valg af målsætninger og præsenterer de konkrete måltal.

- Måltallene ser generelt fornuftige ud. Fx er gennemsnittet af de 30 indsamlede måltal for driftsoverskuddet på 1.914 kr. pr. indbygger, hvilket stort set giver finansiering til det anlægsniveau, gennemsnitskommunen har lagt sig på de senere år. Til gengæld viser kommunernes budgetter for 2012, at kun ni af disse 30 kommuner i praksis budgetterer med et driftsoverskud, der lever op til deres egen målsætning, siger specialkonsulent Bo Panduro.

En politisk vedtaget økonomisk politik med et sæt af konkrete økonomiske målsætninger, som der er enighed omkring og vilje til at efterleve, kan være med til at fremme god kommunal økonomistyring. Det viste KREVI-projektet 'God kommunal økonomistyring' fra sidste år.

Den nye kortlægning af de økonomiske politikker i kommunerne gør status over udbredelsen og giver kommunerne konkret inspiration til deres arbejde med økonomiske politikker.

tsp

https://www.dknyt.dkartikel/flertal-af-kommunerne-har-en-oekonomisk-politik