DK Nyt

Flere unge på herberg

Men færreste brugere af forsorgshjem og herberger i 10 år
KORT NYT4. NOV 2011 8.20

I 2010 var der 6.178 brugere af forsorgshjem eller herberger. Det laveste antal brugere i 10 år. Det viser ny årsstatistik fra Ankestyrelsen.

Tre ud af fire brugere er mænd. Antallet af mandlige brugere er faldet det sidste år, mens antallet af kvinder er steget svagt. Tre ud af fire brugere modtager kontanthjælp eller social pension. Kun 4 pct. har en lønindkomst.

Mændene er i gennemsnit 42,7 år, mens kvinder i gennemsnit er 38,4 år. Der er sket en stigning i antallet af unge brugere. 12 pct. af brugerne, som overnattede på et botilbud, var i 2010 mellem 18 og 24 år, mod 7 procent i 2009.

Flere og længere ophold
Ankestyrelsens årsstatistik 2010 viser også, at antallet af pladser på botilbudene er steget med 39 pladser til 2.140 pladser. 13.724 gange har en bruger henvendt sig på et forsorgshjem eller herberg for at overnatte. Brugerne overnattede i gennemsnit 54 nætter i 2010 mod 49 nætter i 2009.

Halvdelen af brugerne har henvendt sig til et botilbud af eget initiativ. 69 pct. af udskrivningerne sker med en handleplan, eller efter aftale med beboeren om, at han/hun skal flytte.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/flere-unge-paa-herberg