DK Nyt

Nordjylland mod strømmen:
Flere uddannelsessteder uden for de store byer

Selvom der fra 1995 til 2019 er sket et fald i antallet af uddannelsesinstitutioner fra 39 til 25, er der oprettet flere lokale afdelinger og dermed flere steder, hvor de unge kan tage en uddannelse i Nordjylland.
9. NOV 2020 12.38

NORDJYLLAND: Siden midten af 1990’erne har der i Danmark været en klar tendens til at centralisere uddannelsesmuligheder for unge og placere dem i landets større byer. Bortset fra i Nordjylland hvor man trods fusioner mellem uddannelsesinstitutioner i dag tilbyder unge at uddanne sig flere steder i landsdelen end for 25 år siden.

Den overraskende konklusion stammer fra en ny analyse, som Region Nordjylland har fået udarbejdet af Cowi. Analysen er en del af regionsrådets grundlag for den fortsatte indsats med at styrke de decentrale uddannelsesmuligheder i Nordjylland.

Analysen har belyst den landsdækkende tendens med centralisering af uddannelser i de større byer i perioden fra 1995 til 2019. En hovedkonklusion er, at der i Nordjylland er kommet flere uddannelsessteder til, selvom der i perioden er sket et fald i antallet af uddannelsesinstitutioner fra 39 til 25. Det skyldes, at der samtidig er oprettet flere lokale afdelinger og dermed flere steder, hvor de unge kan tage en uddannelse.

- Vi har set, at vi med større og måske mere effektive organisationer har fået frigjort ressourcer til bl.a. at lave nye og fleksible uddannelsestilbud med en god lokal forankring samt til at øge muligheden for fjernundervisning, siger Ole Stavad (S), formand for Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling.

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/flere-uddannelsessteder-uden-for-de-store-byer