DK Nyt

Flere patienter søger erstatning for fejlbehandling

Krav om erstatning og indberetninger om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet stiger.
22. JUL 2020 6.55

Sundhedsvæsnet bestormes med erstatningskrav og rapporter om syge danskere, der udsættes for fejl og utilsigtede hændelser under deres behandling og pleje på sygehuse, hos praktiserende læger og på plejehjem. Det skriver Berlingske.

I 2019 steg antallet af anmeldelser, hvor patienter kræver erstatning for fejlbehandling, med ni pct. i forhold til året før, til samlet 11.500 anmeldelser.

I samme periode har der også været en stigning – på 14 pct. – i antallet af indberetninger om utilsigtede hændelser, hvor patienter for eksempel har fået den forkerte medicin eller er faldet. Det fremgår ifølge Berlingske af årsrapporter fra Patienterstatningen og Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

De afsluttede sidste år 222.289 utilsigtede hændelser, hvor primært medarbejdere i sundhedsvæsnet har rapporteret om tilfælde, hvor noget er gået galt i behandlingen af deres patienter eller har været tæt på det.

Travlhed og mere kendskab

Og det vækker bekymring hos Danske Patienter. Direktør Morten Freil siger til avisen, at der må gennemføres en decideret sundhedsreform for at rette op på forholdene.

- Meget tyder på, at de tal er udtryk for, at vi har et presset sundhedsvæsen. Medarbejderne har simpelthen for travlt, og så sker der flere fejl, som risikerer at gå ud over patienterne.

- Derfor er der brug for både flere ressourcer og nye strukturer, som kan fange og forhindre de fejl, siger han til Berlingske.

I Patienterstatningen, som behandler og afgør sagerne, vurderer man ikke, at stigningen i antallet af anmeldelser skyldes, at der sker flere skader. Andelen af borgere, der får medhold og får tilkendt erstatning – cirka hver fjerde – er således uændret.

Direktør Karen-Inger Bast siger til Berlingske, at hun snarere mener, at stigningen skyldes et øget kendskab til erstatningsordningen. Hun peger også på, at medieomtale af enkeltsager eller såkaldte serieskader har bidraget til stigningen.

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/flere-patienter-soeger-erstatning-for-fejlbehandling