DK Nyt

Flere på passiv kontanthjælp

Der er tale om en stigning på 42 pct. siden 2008
KORT NYT9. DEC 2011 9.50

Antallet af ikke-aktiverede (passive) modtagere af kontanthjælp er i september 2011 steget 14 pct. sammenlignet med samme måned året før, oplyser Danmarks Statistik.

Det er en stigning på 11.400 personer til 93.100.

Antallet af passive kontanthjælpsmodtagere er steget med hele 42 pct. siden september 2008, hvor 65.700 personer modtog ydelsen.

I modsætning til udviklingen for passive kontanthjælpsmodtagere er antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere faldet siden sidste år. Der var 12 pct. færre kontanthjælpsmodtagere i aktivering i september 2011 end samme måned året før, svarende til et fald på 6.700 personer.

I september 2011 var der sammenlagt 157.600 modtagere af kontanthjælp mv., der også omfatter revalideringsydelse, introduktionsydelse og ledighedsydelse. Det er 3 pct. flere end samme måned sidste år.

Udgifterne til kontanthjælp mv. er steget med 4 pct. i september 2011 i forhold til samme måned sidste år. Dermed var udgifterne til kontanthjælp mv. i denne måned 1,7 mia. kr., og heraf gik halvdelen til passiv kontanthjælp.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/flere-paa-passiv-kontanthjaelp