DK Nyt
Flere kvinder har behov for ekstra hjælp før, under og efter fødslen
Arbejdstilsynet har meldt om pressede fødeafdelinger på landets sygehuse.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Flere kvinder har behov for ekstra hjælp før, under og efter fødslen

Et stigende antal sårbare gravide presser de danske sygehuse, der har svært ved at indfri den ekstra støtte og omsorg, gruppen kræver.

Flere og flere kvinder har så komplicerede graviditeter og fødselsforløb, at de skal have ekstra tid hos jordemoderen og ligge længere tid på barselsgangen. Det viser en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget blandt regionerne.

På Aarhus Universitetshospital var 825 gravide eksempelvis visiteret til ekstra hjælp, de såkaldte sårbar gravid-forløb, i 2020 mod 495 i 2016. Og i Region Hovedstaden, der håndterer en tredjedel af alle fødsler herhjemme, er 15 pct. af de gravide nu i forløb med ekstra støtte mod 8 pct. i 2016.

- De sårbare gravide har brug for mere omsorg, og vi forsøger at give den nødvendige støtte og omsorg, men det er svært at indfri, siger Merete Hein, overlæge på Aarhus Universitetshospital.

Kvinder i sårbar gravid-forløb får eksempelvis tilknyttet socialrådgivere og psykologer af jordemoderen, der koordinerer forløbet.

Gruppen tæller bl.a. kvinder med angst, stress, kroniske sygdomme og diagnoser som skizofreni.

- Man er blevet bedre til at identificere dem, der har brug for støtte, men vi har også en generation af unge, hvor der er kommet flere med psykiske diagnoser, siger Trine Munk-Olsen, der forsker i identificering af sårbare gravide ved Aarhus Universitet.

Travlhed på fødegange

Forholdene på landets fødegange har den seneste tid været til debat. Arbejdstilsynet har konstateret kaos på fødeafdelinger, jordemødre og fødende melder om travlhed, men tallene viser, at der i dag er 3,5 fødsler om måneden pr. fuldtidsbeskæftiget jordemoder mod 4,7 i 2010.

- Om vi har travlt eller ej, er en absurd diskussion. I dag er der i højere grad jordemødre end sygeplejersker omkring de gravide og fødende, jordemødre laver markant flere scanninger, og når tallet for sårbare gravide er så stigende, presser det endnu mere, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

Også på barselsgangen kommer håndteringen på prøve.

- I den ideelle verden ville de være indlagt al tid den tid, de har behov for, men ressourcerne er ikke til det, fordi andre, der lige har født, har mere brug for pladsen, siger Hlin Mogensdottir, vicechefjordemoder på Rigshospitalet.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/flere-kvinder-har-behov-for-ekstra-hjaelp-foer-under-og-efter-foedslen