Fiskeriminister udvider undersøgelse af kritiseret styrelse

Ny sag om mulig svindel med fiskekvoter får regeringen til at udvide undersøgelse af kritiseret styrelse.
24. JAN 2019 6.00

Endnu en sag om kritisabel administration på fiskeriområdet ser dagens lys. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) orienterede onsdag i et lukket samråd Folketinget om, at der også er mistanke om uhensigtsmæssig sagsbehandling inden for tildeling af generationsskiftesild. Det dækker over en ordning, der sikrer nye fiskere adgang til sildefiskeri.

- Vi er i gang med oprydningen og genopretningen, og så er det, at der kommer flere lig ud af skabene, som vi tager fat på, siger Eva Kjer Hansen. 

Sagen handler om en enkelt fisker, der ser ud til uberettiget at have fået dispensation på fiskekvoter af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Sagen blev ifølge Eva Kjer Hansen færdigbehandlet i efteråret 2016, men sagsbehandlingen kan gå længere tilbage. Fiskekvoterne til generationsskiftesildene i den konkrete sag kan ifølge fiskeriministeren have en værdi af op til cirka en mio. kr., hvis de er blevet brugt fuldt ud. 

- Det ser ud til, at afgørelsen ikke er truffet på et korrekt grundlag, og at der er tale om ukorrekt sagsbehandling, siger hun. 

Eva Kjer Hansen oplyser, at det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt sagen kan få konsekvenser for den medarbejder, der har givet dispensationen. I første omgang skal sager inden for området i de seneste fem-seks år endevendes. 

- Jeg forventer, at vi i løbet af forholdsvis kort tid har et svar på, om der er lignende sager, siger hun.

Administrationen på fiskeriområdet er de seneste par år blevet stærkt kritiseret af både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten, som er statens primære advokat. Sidste efterår blev der igangsat en undersøgelse, der skulle afdække, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden er blevet administreret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blev oprettet i 2011, men blev i 2017 splittet op, så der i dag er Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen.

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/fiskeriminister-udvider-undersgelse-af-kritiseret-styrelse