DK Nyt

Fire nordsjællandske kommuner overvejer fælles renseanlæg i stedet for otte mindre

Fælles Renseanlæg Øresund skal højne kvaliteten af rensning og reducere overløb af spildevand ved skybrud.
18. AUG 2021 9.20

Fælles renseanlæg Øresund er betegnelsen for et centralt renseanlæg ved Hørsholm, som skal kunne aftage spildevand fra Hørsholm, Rudersdal, Allerød og en del af Furesø kommuner. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning, men Novafos og Hørsholm Kommune har sat gang i processen med borgermøder, oplyser Novafos.

En Novafos-analyse fra 2019 konkluderede, at det vil være en gevinst for både økonomi og miljø at nedlægge otte eksisterende renseanlæg og samle rensningen af spildevandet på ét fælles, moderne og energineutralt anlæg. Det rensede spildevand skal udledes til Øresund i stedet for til vandløb og søer. 

Novafos’ bestyrelse og politikerne i de fire kommuner i 2023 træffer endelig beslutning om at samle renseanlæggene eller ej. 

Novafos forventer at blive mødt med skrappere krav til rensning for fx mikroplast eller medicinrester, så de eksisterende renseanlæg i løbet af de kommende 10-20 år allivgevel skal bygges om.

Klimaløsning

De eksisterende renseanlæg skal efter planen omdannes til pumpestationer og bassiner. Bassinerne bliver en del af en fremtidig klimatilpasning af afløbssystemet. Når det regner kraftigt, er der ikke plads til vandet i afløbssystemerne, og risikoen er, at veje, kældre og vandløb bliver oversvømmet med beskidt spildevand.

Ved at omdanne renseanlæggene til bassiner, kan der  opbevares større mængder regnvand, til der igen er plads i afløbssystemet. 

Lukningen af de eksisterende renseanlæg kan også have negative konsekvenser for vandområder, som ikke længere vil få tilført renset spildevand og derfor kan tørre ud, hvis der ikke gøres noget for at forhindre det. 

Planerne om anlægget, der i givet fald skal ligge på en mark vest fort Helsingørmotorvejen, betyder borgermøde i Hørsholm i denne uge og en række naboer har valgt at etablere "Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg". De kan ikke se logikken i et nyt renseanlæg, men mener, det må være billigere og grønnere at beholde og videreudvikle de eksisterende.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/fire-nordsjaellandske-kommuner-overvejer-faelles-renseanlaeg-i-stedet-for-otte-mindre