DK Nyt

Ny chefgruppe på plads:
Fire forfremmelser og én udefra

Frederikssund har i en organisatorisk justering nedlagt to centre og oprettet et andet.

FREDERIKSSUND: På baggrund af et udviklingsprojekt ”Sammen om Frederikssund” er der sket en række organisatoriske justeringer i Frederikssund Kommune. Med besættelsen af fem chefstillinger er den nye chefgruppe nu på plads, oplyser kommunen.

Det hidtidige Center for Politik, Sundhed og Personale er nedlagt. I stedet er der etableret et nyt center for Politik og HR og et nyt center for Sundhed og Forebyggelse, der samler en række sundhedstilbud og Døgnplejen. Ydermere er socialpsykiatrien flyttet fra ældre- og voksenområdet til Job- og Borgercenteret for at styrke beskæftigelsesperspektivet. 

Siden den nye organisering kom på plads 1. oktober, har tre af stillingerne som centerchef været midlertidigt besat. En stilling er blevet ledig ved en intern rokade, og endelig er chefgruppen suppleret med et nyt medlem udefra.

De fem centerchefstillinger, som har været i spil, er nu besat af følgende: 

Centerchef for Job- og Borgercenter: Amalie Pedersen, som siden 1. maj 2020 har været konstitueret centerchef.

Centerchef for Sundhed og Forebyggelse: Charlotte Bidsted, der i det seneste år har været afdelingsleder for Sundhed og HR samt konstitueret centerchef for Sundhed og Forebyggelse. 

Centerchef for Voksenstøtte og Ældre: Paw Holtze Nielsen, som siden 2016 har været børne- og skolechef. 

Centerchef for Børn og Skole: Trine Venbjerg Hansen, der de seneste tre år har været både afdelingsleder og sekretariatschef inden for børne- og skoleområdet i Vordingborg.

Centerchef for Politik og HR: Merete Pagter Møller, som senest hart været afdelingsleder i Center for Politik, Sundhed og Personale og konstitueret centerchef for Politik og HR. 

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/fire-forfremmelser-og-n-udefra