DK Nyt
Finanskrisen skal kulegraves

Finanskrisen skal kulegraves

FINANSLOVEN Regeringen og Enhedslisten nedsætter et ekspertudvalg, der skal belyse, hvorfor og hvordan den danske finanssektor blev inddraget i krisen
21. NOV 2011 6.05

- Jeg er glad for, at vi med finanslovsaftalen er blevet enige om, at der skal nedsættes et ekspertudvalg, som skal se nærmere på årsagerne til finanskrisen og på om de opstramninger, der er iværksat vedrørende regulering og tilsyn for at forebygge en lignende krise i fremtiden, er tilstrækkelige, siger erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF).

Enhedslisten har haft den finansielle kulegravning som et vigtigt tema for finanslovsforhandlingerne, og partiets finans- og erhvervsordfører Frank Aaen, glæder sig også over aftalen med regeringspartierne.

- Bankerne har et enormt ansvar for den krise, vi stadig er i. Derfor er vi glade for, at der nu kommer en undersøgelse af årsagerne til krisen og overvejelser om, hvordan vi kan undgå gentagelser.

Kål på økonomisk kriminalitet
I finanslovsaftalen er det desuden besluttet at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet.

- Det er vigtigt - også af hensyn til den almindelige borgers retsfølelse - at vi sikrer en ordentlig efterforskning, så vi får stillet de ansvarlige til regnskab for deres handlinger. Det er uacceptabelt, hvis der sker kursmanipulation, ulovlig pantebrevsspekulation, insiderhandel og lignende overtrædelser, uden at de straffes, udtaler Ole Sohn.

Der er afsat syv mio. kr. årligt til task forcen eller den særlige gruppe, som skal koordinere og målrette kampen mod såkaldte 'banditter i habitter'.

Ekspertudvalget vil bestå af seks uafhængige eksperter samt repræsentanter fra Nationalbanken, Finanstilsynet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

Foto: http://www.flickr.com/photos/gaelx/3038495924/sizes/z/in/photostream/

lcl


https://www.dknyt.dkartikel/finanskrisen-skal-kulegraves