DK Nyt
Femern-elementer skal bygges i Rødbyhavn

Femern-elementer skal bygges i Rødbyhavn

Er nu udvalgt blandt 20 lokaliteter - arealet er bl.a. så stort, at hele produktionen af tunnelelementer kan ske samlet

LOLLAND: Femern A/S indstiller, at elementerne til Femern-tunellen produceres i Rødbyhavn, oplyser firmaet. Årsagen til, at Femern A/S allerede på nuværende tidspunkt fastlægger, hvor tunnelelementerne skal produceres skyldes, at nye retningslinjer fra EU-kommissionen vedrørende miljøgodkendelsen af store anlægsprojekter.

De nye retningslinjer indebærer, at miljøgodkendelsen af Femern Bælt forbindelsen og de nødvendige produktionsanlæg til etableringen af den faste forbindelse skal ses i sammenhæng og indgå i en samlet godkendelsesproces. 

Femern A/S har i gennem den seneste tid analyseret de oplysninger, som selskabet har modtaget fra de godt 20 lokaliteter, som har tilkendegivet interesse for at stille arealer til rådighed for en produktionsfacilitet.

 Blandt de mulige lokaliteter er det Femern A/S' klare vurdering, at Rødbyhavn er den mest hensigtsmæssige placering for produktionsfaciliteterne. Vurderingen bygger på følgende:

Færrest risici
Rødbyhavn opfylder alle tekniske krav til en produktionsplads, og arealet er så stort, at hele produktionen af tunnelelementerne kan ske samlet.

Femern A/S er i besiddelse af alle nødvendige miljødata for at kunne integrere produktionspladsen i ansøgning om miljøgodkendelse, idet selskabet selv har gennemført et 2-årigt miljøundersøgelsesprogram i området ved Rødbyhavn.

Det indebærer, at selskabet kan fastholde målet om at åbne Femern Bælt forbindelsen i 2020. 

Rødbyhavn indebærer de færreste risici og de bedste kontrolmuligheder for selskabet. Fx minimeres transportrisikoen og risikoen for klagesager begrænses, da der kun sker en begrænset udvidelse af den kreds af myndigheder, personer og virksomheder, som berøres af projektet.

Bedst tilsyn og kontrol
I selve anlægsfasen vil en placering ved linjeføringen give Femern A/S de bedste betingelser for at føre løbende tilsyn og kontrol med produktionen.

Det skal understreges, at valget af Rødbyhavn ikke skal forstås sådan, at der ikke er andre af de foreslåede lokaliteter, som ville være egnede som produktionssted.

Der er en række lokaliteter, som har leveret seriøse og gennemarbejdede forslag til etableringen af en produktionsplads, hvilket Femern A/S påskønner.

 Men da selskabet som følge af de nye EU retningslinjer skal påtage sig ansvaret for lokaliseringen af produktionspladsen, har selskabet lagt afgørende vægt på at vælge den lokalitet, der bedst opfylder selskabets krav til teknisk egnethed, sikkerhed for overholdelse af tidsplan, herunder især i forhold til miljøgodkendelsen, samt minimeringen af risici. Og denne lokalitet er efter Femern A/S' vurdering Rødbyhavn.

 ka

https://www.dknyt.dkartikel/femern-elementer-skal-bygges-i-roedbyhavn