DK Nyt
Fedt at arbejde i en region

Fedt at arbejde i en region

Knap syv ud af ti offentligt ansatte akademikere betegner deres job som et √łnskejob - og regionen er den mest attraktive offentlige arbejdsplads
1. APR 2011 12.29

Knap syv ud af ti offentligt ansatte akademikere betegner deres job som et ønskejob. Det er især de udfordrende og udviklende arbejdsopgaver og et godt samarbejde med fagligt dygtige kolleger, der gør de offentlige arbejdspladser attraktive, lyder det fra Danske Regioner. 

Danske Regioner står sammen med KL, Personalestyrelsen, AC og Mandag Morgen bag en ny stor undersøgelse af de offentligt ansatte akademikeres arbejdsliv. Undersøgelsen bygger på en survey med over 3.000 deltagende akademikere og på flere end 75 kvalitative interviews, og er den hidtil mest omfangsrige undersøgelse af sin art.

At brænde er vigtigt
Undersøgelsen viser, udover det generelt positive billede for hele den offentlige sektor, at regionen er den offentlige arbejdsplads, hvor tilfredsheden er højest. Det er i den regionale sektor, at den markant største andel angiver at have et job, der lige fra ansættelsen og frem til i dag er et ønskejob.

73 pct. af de regionalt ansatte akademikere angiver, at de altid kan løfte de vigtige opgaver med tilfredsstillende kvalitet. Samtidig er det blandt de regionalt ansatte, man finder den største andel, der vurderer, at det at kunne brænde for netop deres arbejdsopgaver, er et væsentligt element for oplevelsen af kvaliteten af deres job. Undersøgelsen peger også på, at akademikerne i regionerne i høj grad oplever, at deres ledelse imødekommer deres ønsker om nye opgaver og ansvarsområder.

Behandleren - helbreder og håndværker
Undersøgelsen deler de offentligt ansatte akademikere ind i seks forskellige jobprofiler - generalisten, specialisten, forskeren, underviseren, behandleren og lederen - og belyser forskelle i, hvad der begejstrer fra profil til profil.

I regionerne hører et flertal af de ansatte akademikere til i behandlerprofilen, der blandt andet omfatter læger, psykiatere og psykologer. I undersøgelsen ses der nærmere på denne profil, og det fremgår, at behandlerne er stolte af, at de har en profession og en gerning, der kobler akademisk faglighed og håndværk.

Strategi- og Planchef Mette Faber giver et eksempel på, hvordan man på Frederiksberg Hospital sammen med behandlerne udvikler kvaliteten til glæde både for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen:

Flyttet hen for bordenden
- Vi har gjort akkreditering attraktiv for lægerne ved at indtænke deres perspektiver og flytte dem hen for bordenden. Kvalitetsudvikling har hos os tager udgangspunkt i hårde data, som lægerne kan forholde sig til. Det har skabt energi og en vedkommende proces, som har givet synlige resultater.

Af undersøgelsen fremgår det også, at behandlerne lægger stor vægt på et velfungerende samarbejde med de nærmeste kolleger. Heri ligger blandt andet, at adgangen til at samarbejde med erfarne og kompetente kolleger er afgørende for læring og mestring af faget, hvilket er vigtigt for en profil, der ud over universitetsstudierne har en meget formaliseret fortsat uddannelse.

Udover et velfungerende samarbejde lægger behandleren især vægt på at dygtiggøre sig og blive udfordret og lære nyt, samt at have gode forudsætninger for at kunne løfte arbejdsopgaver med høj kvalitet.

Foto: http://www.flickr.com/photos/sophistechate/with/2670224692/

ka

https://www.dknyt.dkartikel/fedt-at-arbejde-i-en-region