DK Nyt
Fagfolk sår tvivl om lovligheden af minkgrave 
Store mængder af aflivede mink bliver begravet ved Jydske Dragonregiments øvelsesterræn ved Nørre Felding tæt ved Holstebro.
Foto: Morten Stricker, Ritzau Scanpix

Fagfolk sår tvivl om lovligheden af minkgrave 

Professor i miljøret mener, at nedgravning af døde mink er sat i værk på et mangelfuldt lovgrundlag. Miljøstyrelsen afviser.

AHOLSTEBRO / VIBORG: To professorer sætter nu spørgsmålstegn ved lovligheden af de midt- og vestjyske massegrave for døde mink.

På rekordtid blev der gravet store mængder døde mink ned på et militært øvelsesterræn ved Holstebro og Karup.

- Her er der reelt tale om store depoter af affald i jorden, og det kan man normalt ikke lave uden en miljøgodkendelse og en forudgående miljøvurdering, siger professor i miljøret Peter Pagh, Københavns Universitet, til Dagbladet Holstebro-Struer.

En bekendtgørelse fra 6. november giver Naturstyrelsen ret til at udpege områder og nedgrave "uden forudgående tilladelse".

- Ifølge loven kan man ikke bare godkende et sted til nedgravning af affald uden at foretage en miljøvurdering - både for grundvand, smitterisiko og andre konsekvenser. Og det gør man ikke her, siger Peter Pagh til dagbladet.

"Fjerntliggende områder"

Der er ganske vist en hjemmel i en EU-forordning til i helt særlige situationer at nedgrave døde dyr, hvor de almindelige regler kan fraviges en kort periode.

Men nedgravning kan ifølge miljøprofessoren kun ske i fjerntliggende områder, som myndighederne har udpeget på forhånd.

Juraprofessor Frederik Waage, Syddansk Universitet, peger på, at de to kommuner, Holstebro og Viborg, burde have været inddraget, inden der blev truffet beslutning om nedgravningerne.

- Det er i strid med den veterinære beredskabsplan, hvis staten blot har besluttet nedgravningen uden om kommunerne. Vi har jo et kommunalt selvstyre, og kommunerne har også en viden om de lokale forhold, som bør inddrages før en sådan beslutning, siger Frederik Waage til mediet.

Minister-beklagelse

Miljøstyrelsen fastholder over for dagbladet, at man med to udstedte bekendtgørelser har haft den fornødne hjemmel til nedgravningerne.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) beklagede dog tirsdag, at dele af nedgravningerne ligger for tæt på Boutrup Sø ved Holstebro.

Miljøstyrelsen havde fastsat et afstandskrav på 300 meter, men dele af nedgravningerne ligger under 200 meter fra søen.

Det betyder, at der nu laves en undersøgelse af den mulige miljøpåvirkning. Desuden skal eksperter se på, om man ved hjælp af drænrør kan afværge en eventuel forurening fra de døde mink.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/fagfolk-saar-tvivl-om-lovligheden-af-minkgrave