DK Nyt

Færrest alkoholrelaterede kontakter på skadestuer i ti år

KORT NYT14. DEC 2019 12.33

Antallet af personer med en diagnose for alkoholproblemer på sygehus og skadestue er faldet næsten hvert år siden 2008, mens antallet af kontakter er faldet siden 2012. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I 2018 var 12.999 personer på sygehuset eller skadestuen med en diagnose for alkoholproblemer. Det er det laveste antal siden 2009, hvor opgørelsen går tilbage til. Også antallet af kontakter er med 28.453 det laveste i perioden. Besøg på psykiatriske afdelinger er ikke med i denne opgørelse.

Det er dog især mænd og ældre, der har alkohol-relaterede kontakter, viser statistikken. 68 pct. af personerne med alkoholrelaterede sygehusindlæggelser eller skadestuebesøg er mænd. Fordelt på alder er de ældre aldersgrupper overrepræsenteret i statistikken. 38 pct. af dem med alkoholrelaterede sygehusindlæggelser eller skadestuebesøg var i 2018 mindst 60 år. Til sammenligning udgjorde denne del af befolkningen 25 pct. af danskerne i 2018.

- Generelt er ældre overrepræsenteret i statistikkerne over kontakter med sundhedsvæsenet. I forhold til alkoholrelaterede kontakter skyldes de mange ældre i statikken, at disse kan blive ramt af konsekvenserne af et højt alkoholforbrug gennem mange år, siger Anne Vinkel Hansen, Ph.d.-stipendiat ved Danmarks Statistik. 

esl

https://www.dknyt.dkartikel/faerrest-alkoholrelaterede-kontakter-paa-skadestuer-i-ti-aar