DK Nyt
Færrest administrativt ansatte i jyske kommuner

Færrest administrativt ansatte i jyske kommuner

Hovedstadskommuner har flest administrative medarbejdere. De kunne spare cirka 800 årsværk, hvis de reducerede deres administrationsandel til landsgennemsnittet, viser ny analyse
27. SEP 2011 11.20

Af Sine Riis Lund, [email protected]

Jyderne klarer sig med betydeligt færre medarbejdere til de administrative opgaver. For mens hovedstadskommunerne har en administrationsandel på 15,5 pct., hvor antal medarbejdere er sat i forhold til kommunernes totale antal medarbejdere i årsværk, så har kommunerne i Region Nordjylland og Midtjylland gennemsnitligt landets laveste administrationsandel på 13,8 pct.

Det er en af konklusionerne i en større analyse af kommunernes administration fra konsulentfirmaet SPERA, ejet af konsulent Peter Hartwig.

- De regionale forskelle er nok det, som jeg er mest overrasket over. Selv om når man kører rundt blandt de jyske kommuner, så er forventningen måske nok, at de er dyrere ovre østpå. Det er de jo så også til fulde, kan man sige, fortæller Peter Hartwig.

Tjener mere
Han har regnet på, hvad hovedstadskommunerne kunne spare, hvis de kom ned på en administrationsandel svarende til landsgennemsnittet på 14,5 procent. Udregningen landede på cirka 800 årsværk.

Ekspert i offentlig økonomi og organisering fra AKF, Kurt Houlberg, mener, at der er flere årsager til de regionale forskelle.

- Jo mere pres, der er på en kommunes økonomi, jo mindre bruger man på administration. Og der kan man sige, at der alt andet lige er mindre pres på økonomien i hovedstadsområdet. Det er blandt andet et resultat af, at borgerne tjener mere i de områder, og at udligningsreformen ikke udligner 100 pct., siger han.

Større behov
Men Kurt Houlberg mener også, at det spiller sammen med befolkningsstrukturen i de enkelte kommuner. Det er eksempelvis, hvis der er mange børn, mange enlige forsørgere eller flere i almennyttige boliger.

- Det er typisk befolkningsgrupper, som der bor flere af i mere urbaniserede områder. Og de trækker simpelthen mere på kommunernes administrative ressourcer, siger han.

I analysen af de regionale forskelle er der set bort fra 6-byerne København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers, da de i størrelse og struktur adskiller sig fra andre kommuner.

Læs om hele analysen i Avisen Kommunen

Foto: http://www.flickr.com/photos/philliecasablanca/with/3344142642/

https://www.dknyt.dkartikel/faerrest-administrativt-ansatte-i-jyske-kommuner