DK Nyt

Færre lærere efteruddanner sig

KORT NYT22. FEB 2021 14.50

Ifølge landets professionehøjskoler efteruddanner færre lærere sig i ekstra fag. Det skriver Folkeskolen.dk. Dermed går det langsommere med at nå målet om fuld kompetencedækning i folkeskolen. 

Et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at der er sket et fald på 24 pct. i efteruddannelsesaktiviteterne fra 4.183 deltagere i 2017/2018 til 3.192 deltagere i 2018/2019. Det er fagene natur/teknologi og dansk, der har haft størst tilbagegang i lærernes efteruddannelsesaktivitet.

Tidsfristen for, at 95 pct. af alle timer skal varetages af lærere med linjefag, er rykket fra sidste år til 2025.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/faerre-laerere-efteruddanner-sig