DK Nyt
Færre elever har lange skoledage
Foto: Niels Ahlmann Olesen, Ritzau Scanpix

Færre elever har lange skoledage

Særligt i de mindste klasser benytter folkeskolerne muligheden for at forkorte dagen, viser en ny kortlægning af Børne- og Undervisningsministeriet.

Ved årets begyndelse blev der indgået en politisk aftale om af justere folkeskoleloven med i alt 13 initiativer, som blandt andet havde til formål at forkorte skoledagen for elever i indskolingen. Dermed ville man også øge skolernes frihed til selv at tilrettelægge skoledagene. 

En ny kortlægning af Børne- og Undervisningsministeriet udført af Epinion viser, at skoledagene generelt er blevet kortere. Det gælder særligt i indskolingen, hvor andelen af skoler med undervisning efter klokken 14 i mindst én klasse er faldet med cirka ti procentpoint siden sidste skoleår. Mens det i 2018 var 25 pct. af skolerne, hvor mindst én klasse på 3. klassetrin havde undervisning til efter klokken 14, er dette faldet til 14 pct. i 2019.

Ét af initiativerne i den politiske aftale er en forenkling af anvendelsen af den såkaldte paragraf 16 b, som i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin giver mulighed for at indsætte en ekstra lærer eller pædagog i undervisningen og afkorte den understøttende undervisning.

Her viser kortlægningen, at 64 pct. af skolerne benytter paragraf 16 b i dette skoleår til at forkorte skoledagens længde på et eller flere af klassetrinene i indskolingen. Det er en stigning på 16 procentpoint i forhold til sidste skoleår og en stigning på 34 procentpoint i forhold til skoleåret 2016/17.

Derudover er der med aftalen indført en ny paragraf 16 d i folkeskoleloven, som giver mulighed for at afkorte den understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin for i stedet at tilrettelægge andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

74 pct. af skolerne har benyttet muligheden i paragraf 16 d til at afkorte skoledagens længde i dette skoleår. De overskydende timer konverteres oftest til to-voksenundervisning, hvilket 94 pct. af skolerne angiver.

esl

Læs hele rapporten her.

 

https://www.dknyt.dkartikel/faerre-elever-har-lange-skoledage