DK Nyt
Færre biblioteker - men bedre besøgt

Færre biblioteker - men bedre besøgt

I 2011 var der 36.297.751 besøg på bibliotekerne - ca. en kvart million flere end i 2009
5. JUL 2012 6.24

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2011 var 36.297.751 besøg på bibliotekerne hvilket er ca. en kvart million flere end i 2009, oplyser Danmarks Biblioteksforening.

Hvor besøgstallene er i fortsat stigning, er der færre fysiske biblioteker og færre materialer på hylderne. I de seneste tre år er der nemlig lukket yderligere 20 biblioteker, så der nu blot er 483 tilbage på landsplan. Set over en 10-årig periode er det næsten en halvering.

Til gengæld er der kommet nye former for fysiske steder til, hvor man ud over de traditionelle bogbusser har lavet servicepunkter, hvor man f.eks. kan få udleveret sine materialer hos den lokale købmand - der er nu 62 af disse servicepunkter.

Et let fald i udlånet af fysiske materialer bliver mere end opvejet af stigningen i udlån af digitale materialer. Særligt e-reolens tilbud om lån af e-bøger er i eksplosiv vækst, men den service er endnu så ny, at den ikke figurerer i statistikkerne. Samlet set er bibliotekernes udlån altså i stigning.

Det sidste ikke-kommercielle mødested
En af de største succeser i de seneste år, er de såkaldt åbne biblioteker, som er biblioteker med en meget lang åbningstid, og hvor der på visse tidspunkter ikke er personale, men hvor borgerne selv skal lukke sig ind. På landsplan er der nu over 100 af dem, så selvom der er færre fysiske biblioteker, så er åbningstiden for borgerne i de seneste år udvidet kraftigt.

Stigningen i det samlede udlån og besøg viser, at bibliotekerne formår at udvikle nye og nødvendige tilbud til borgerne. De seneste år har der f.eks. været stor fokus på læring, og bibliotekerne har gennemført over 1800 IT-kurser i f.eks. at bruge Nem ID og digital borgerservice. Dette afspejler, at bibliotekerne spiller en stadig større rolle som det demokratiske mødested, i mange lokalsamfund endda de sidste ikke-kommercielle mødesteder, hvor man kan komme uden at skulle betale eller være medlem, for at tilegne sig viden og information, lyder det fra biblioteksforeningen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/faerre-biblioteker-men-bedre-besoegt