DK Nyt
Færre administrative medarbejdere

Færre administrative medarbejdere

En ny analyse fra KREVI viser, at der er blevet færre administrative medarbejdere fra 2010 til 2011, men de udgør den samme andel af kommunernes samlede personale
24. APR 2012 9.45

Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, KREVI, har fulgt op på en tidligere analyse af kommunernes administrative ressourceforbrug i perioden 2010 til 2011.

Analysen viser overordnet, at:

  • Opgjort i antallet af administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere har kommunerne fra 2010 til 2011 gennemsnitligt reduceret med en kvart fuldtidsstilling, svarende til 2,1 pct.
  • Opgjort i kroner er det administrative ressourceforbrug faldet med 100 kr. pr. indbygger fra 2010 til 2011, svarende til 1,9 pct.
  • Det administrative personale udgjorde 15,40 % af kommunernes samlede personale i 2010, mens det i 2011 udgjorde 15, 55 %, svarende til en stigning på 0,15 % -point.

Analysen viser store forskelle mellem de 98 kommuner - i bilagstabel to i notatet kan man se de enkelte kommuners administrative andel.

Læs notatet fra KREVI her

 

Fakta
KREVI - Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut - er barn af kommunalreformen og blev etableret ved lov af regeringen i 2005 som et selvstændigt institut under daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

srl

 

https://www.dknyt.dkartikel/faerre-administrative-medarbejdere