DK Nyt
Fælleskommunalt selskab lagt i graven
Foto: Colourbox

Fælleskommunalt selskab lagt i graven

Det var for usikkert, om et fælles selskab mellem Greve og Solrød på vej- og parkområdet vil være rentabelt
27. JUN 2012 8.44

GREVE / SOLRØD: Greve og Solrød byråd besluttede i december 2011 at undersøge mulighederne for et fælleskommunalt selskab mellem de to kommuner på vej- og parkområdet.

Der har siden da været udført et omfattende og grundigt analysearbejde for at afdække alle forhold af betydning for et kommende selskab. Analysearbejdets delresultater har løbende været drøftet mellem de involverede politiske udvalg i de to kommuner, ligesom MED-organisationen i de to kommuner har været inddraget undervejs i forløbet.

Intet grundlag
På et møde i marts mellem de to kommuners involverede politiske udvalg blev der stillet spørgsmålstegn ved, om det med den foreliggende model ville være muligt at opnå et acceptabelt rationale for kommunerne ved en selskabsgørelse af vej- og parkområdet.

En efterfølgende undersøgelse af mulighederne har vist, at der kan indhentes et potentiale, men at det vil kræve en investering fra begge kommuner. Det er derfor ikke muligt på det foreliggende grundlag og med de etablerede præmisser at skabe sikkerhed for, at en selskabsgørelse vil kunne realisere det forventede potentiale.

Borgmestrene Niels Hörup (V), Solrød , og Hans Barlach (K), Greve,  siger i en fælles udtalelse:

- På baggrund af resultaterne af den meget grundige analyse af mulighederne for at danne et fælles kommunalt selskab på vej- og parkområdet  må vi desværre konstatere, at grundlaget for det fælles selskab ikke er til stede. Vi indstiller derfor til de to byråd, at vej- og parkenhederne i de to kommuner videreudvikles hver for sig.

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/faelleskommunalt-selskab-lagt-i-graven