DK Nyt
Fælles it-system giver hurtigere udrykninger og effektiv drift

Fælles it-system giver hurtigere udrykninger og effektiv drift

Fire regioner har bestilt en ny it-løsning, der fra 2012 giver AMK-vagtcentralerne mulighed for tæt samarbejde om udrykningskøretøjer
22. AUG 2011 14.25

Med den netop indgåede aftale vil teknikken på de fire regioners AMK-vagtcentraler (Akut Medicinsk Koordination) blive markant opgraderet. Der er tale om Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, der dermed åbner mulighed for et endnu tættere samarbejde mellem sundhedsfaglige visitatorer og øvrige medarbejdere på centralerne, hvilket i sidste ende giver en bedre betjening af tilskadekomne.

Den fælles løsning betyder f.eks., at der er mulighed for at hjælpe hinanden med at disponere udrykningskøretøjer såsom ambulancer, lægebiler og akutbiler mere effektivt, samt inddrage en sundhedsfaglig visitator, når ambulancer sendes af sted til tilskadekomne borgere. Dermed forventes det, at It-løsningen kan give hurtigere fremkomst til ulykkessteder og mere effektiv drift.

Det fortæller Intergraph Danmark, der er hovedleverandør, i en pressemeddelelse:
 
Et gennemprøvet system
Den nye it-løsning leveres med IBM og østrigske Frequentis som underleverandører. Hjertet i løsningen er således I/CAD fra Intergraph, som er et gennemprøvet standardsoftwareprodukt, der i forvejen anvendes på over 200 vagtcentraler i Europa og resten af verden.

- Erfaringer med systemet fra udlandet er, at vagtcentraler får et meget præcist overblik over disponible køretøjer med kortest køretid. Mandskabet i ambulancer og akutbiler kan på vej til et ulykkessted få adgang til en række relevante data om den tilskadekomne og er derfor endnu bedre forberedte, når de når frem, ligesom hele forløbet gemmes i systemets log med mulighed for efterfølgende analyse og evaluering, fortæller afdelingsleder Michael Israelson fra Intergraph Danmark.

Ifølge aftalen skal regionerne begynde at anvende løsningen fra oktober 2012, mens den endelige implementering forventes færdig i februar 2013.
Indtil den nye løsning tages i brug på vagtcentralerne, fortsætter de fire regioner med at leje Falcks disponeringssystem.

Tilpasses danske forhold
Med kontraktindgåelsen påbegyndes nu et større forberedende arbejde, hvor Intergraph og regionerne skal samarbejde om at få løsningen tilpasset danske forhold. Eksempelvis skal der etableres en forbindelse til 112 alarmcentralerne.

Systemet skal benytte beredskabernes digitale SINE radionet, hvilket i højere grad end i dag giver regionerne mulighed for at hjælpe hinanden med at disponere ambulancer, lægebiler m.v.

Kommunikationsdelen skal leveres af Frequentis, mens IBM er tiltænkt en rolle i forbindelse med test og afprøvning. Teknisk set er der tale om en central løsning, som bliver hostet på en server i Region Nordjylland. Herfra vil der være forbindelse til hver enkelt regions vagtcentral.

Region Hovedstaden har allerede investeret i lignende udstyr og står derfor uden for indkøbsaftalen. Det er dog en del af aftalen, at der kan laves en integration til Region Hovedstadens vagtcentral, så alle regioner kan samarbejde om optimal udnyttelse af ambulancer.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/faelles-it-system-giver-hurtigere-udrykninger-og-effektiv-drift