DK Nyt

Faaborg-Midtfyn gik for langt med underskudsgaranti til el-delebil

Stort byrådsflertal trodsede juridiske advarsler. Ankestyrelsens Tilsyn giver nu privat borger og byrådsmedlem medhold i, at det var forkert.

FAABORG-MIDTFYN: En kommunal underskudsgaranti til et biludlejningsfirma var en overtrædelse af kommunalfuldmagten, ifølge hvilken en kommune skal holde sig til at drive kommune og ikke yde støtte til privat erhvervsvirksomhed. Det har Ankestyrelsens Tilsyn meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune i denne uge, og desuden sat en streg under det ved også at give Konkurrencestyrelsen et praj.

Underskudsgarantien blev besluttet af et stort byrådsflertal sidste år i maj og blev givet for at lade et biludlejningsfirma stille en el-delebil til rådighed på Faaborg Havn som et forsøg på at "tiltrække flere turister samt give lystsejlere mulighed for at tage rundt i vores naturskønne kommune og besøge vores mange turistattraktioner", som det hed i sagsfremstillingen til det pågældende dagsordenspunkt på byrådsmødet.

I sagsfremstillingen hed det dog også advarende, at "dette initiativ er juridisk uprøvet, og der er en risiko for, at initiativet ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens regler".

Det blev i forbeholdet udspecificeret, "at det ikke er en kommunal opgave at understøtte biludlejningsvirksomheder", og at "underskudsgaranti kan opfattes som ulovlig etableringsstøtte". Et stort flertal på 19 af 25 byrådsmedlemmer valgte dog at se stort på betænkelighederne og vedtog at sætte projektet i værk.

De Konservative og en enkelt V imod

Kun De Konservatives enlige byrådsmedlem Søren Clemmensen og et enkelt af dengang syv V-medlemmer, Lars Tribler, stemte imod. Dansk Folkepartis fire stemte blankt på grund af den juridiske usikkerhed, men ja'et blev sikret af Socialdemokratiet, hovedparten af Venstre, De Radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten.

Allerede inden byrådsmødet gik en privat borger til Ankestyrelsens Tilsyn på baggrund af den forudgående identiske beslutning i økonomiudvalget, og efter byrådsmødet henvendte også Søren Clemmensen (K) sig om sagen. Begge har nu fået medhold imod kommunen, og i mellemtiden floppede også også selve forsøget med el-delebilen.

Den tilbragte stort set hele forsøgsperioden på det sted, hvor den var blevet parkeret, og den kommunale underskudsgaranti blev derfor udløst. Med blandt de mulige tabere i hele forløbet er derfor også biludlejningsfirmaet, der risikerer at skulle betale underskudsgarantien tilbage.

Borgmesteren: En gang imellem skal man udfordre

Konkurrencestyrelsen, som Tilsynet har underrettet om sagen, er den instans, der ifølge Konkurrencelovens §11a, stk.1 "kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales". I givet fald bliver også kommunekassen taber, idet "støtte, som i medfør af stk. 1 er påbudt tilbagebetalt, skal indbetales til statskassen".

Byrådsmedlem Søren Clemmensen erklærer sig over for Fyns Amts Avis "selvfølgelig tilfreds" med at have fået ret i sine betænkeligheder. Faaborg-Midtfyns borgmester, Hans Stavnsager (S), "tager afgørelsen til efterretning", men holder også fast i, "at vi ikke har gjort noget ulovligt".

- Kommunalfuldmagten er ikke en lov, men et sæt regler, og engang imellem skal man altså udfordre de regler for at blive sikker på, hvad man må, og hvad man ikke må, siger han til avisen.

https://www.dknyt.dkartikel/faaborg-midtfyn-gik-for-langt-med-underskudsgaranti-til-el-delebil