DK Nyt
Få ender uden indtægt efter sygedagpenge

Få ender uden indtægt efter sygedagpenge

Silkeborg har foranstaltet en undersøgelse af, hvordan det er gået borgere efter ophør af sygedagpenge i første kvartal af 2011

SILKEBORG: 13. april 2011 satte Arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune gang i en undersøgelse af, hvor borgerne ender efter have været på sygedagpenge.

Job- og Borgerservice i kommunen har nu med Beskæftigelsesregion Midtjyllands hjælp undersøgt, hvordan det gik med de borgere, der ikke var kommet i arbejde, fik f.eks. SU eller var overført til anden ydelse ved afslutningen af sygedagpengeperioden. Beskæftigelsesregion Midtjylland kan ikke opgøre antallet af borgere uden forsørgelse, derfor har kommunen manuelt optalt alle sygedagpengeophør i første kvartal 2011.

Tallene viser, at kun op til to procent af sygedagpengesagerne ender med, at borgeren står uden indkomst. Det svarer til, at der i første kvartal af 2011 var seks borgere, der står uden fast indkomst efter at sygedagpengeperioden er udløbet. I perioden afsluttede Silkeborg Kommune 593 sygedagpengesager.

Lavt tal - men stadig for mange
- Vi var i Arbejdsmarkedsudvalget blevet spurgt om, hvor mange borgere, Silkeborg Kommune sender fra sygedagpenge ud i en hverdag uden nogen anden ydelse. Det har vi nu undersøgt til bunds, og jeg er tilfreds med at kunne konstatere, at tallet er meget lavt, siger Erling Prang (S), formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

- Det ændrer dog ikke ved, at seks borgere stadig er seks for mange, men undersøgelsen viser, at vi i Silkeborg Kommune ikke fortolker reglerne anderledes end andre kommuner.

- Vi arbejder ud fra de vilkår, vi får fra regering og Folketing, og virkeligheden i dag betyder desværre, at man kan risikere at stå uden indkomst, hvis man har været ramt af længerevarende sygdom og f.eks. er boligejer. Det kan godt virke meget urimeligt, men det skyldes altså den gældende lovgivning og ikke sagsbehandlingen i kommunen, siger altså Erling Prang.

Tallene fra Beskæftigelsesregion Midtjylland og Silkeborg Kommune viser, at 73 pct. af de langtidssygemeldte vender tilbage til arbejdet, når sygedagpengeperioden udløber. Fire pct. starter som selvstændige. Andre overgår til f.eks. pension, SU eller kontanthjælp, mens en lille gruppe altså står tilbage uden fast indkomst.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/faa-ender-uden-indtaegt-efter-sygedagpenge